Properties

Category: Agricultural Lands

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 13137 кв.м., идентификатор 67756.10.93, с. Сноп, общ. Генерал Тошево, ID: 1104/23

(Bulgarian) НИВА с площ от 27676 кв.м., идентификатор 39127.33.68, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 10000 кв.м., идентификатор 39127.16.15, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 19398 кв.м., идентификатор 57087.19.83, с. Подслон, общ. Добричка, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 44999 кв.м., идентификатор 39127.104.8, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 12999 кв.м., идентификатор 36419.17.94, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 10000 кв.м., идентификатор 36419.23.56, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 28522 кв.м., идентификатор 57087.15.26, с. Подслон, общ. Добричка, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 28522 кв.м., идентификатор 57087.15.34, с. Подслон, общ. Добричка, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 8750 кв.м., идентификатор 76064.12.61, с. Фелдфебел Денково, общ. Добричка, ID: 1094/20

Страница 1 от 1512345...10...Последна »