Properties

Category: Agricultural Lands

(Bulgarian) НИВА с площ от 3000 кв.м., с идентификатор 11781.49.60, м.”Боклуктарла”, с. Воднянци, общ. Добричка, ID: 2733/12

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 11001 кв.м., идентификатор 69300.28.71, с. Стожер, общ. Добричка, ID: 1296/18

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 1830 кв.м., идентификатор 69300.65.41, с. Стожер, общ. Балчик, ID: 1296/18

(Bulgarian) НИВА с площ 5 659 кв.м., идентификатор 62788.23.19, с. Рогачево, общ. Балчик, ID: 162/15

(Bulgarian) НИВА с площ 14505 кв.м., идентификатор 23933.103.6, с. Дряновец, общ. Добричка, ID: 67/21

(Bulgarian) НИВА с площ 2988 кв.м., идентификатор 02484.87.83, с. Балканци, общ. Генерал Тошево, ID: 94/21

(Bulgarian) 1/5 ид.ч. от НИВА с площ 32.500 дка, с.Средина, общ. Генерал Тошево, ID: 820/14

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от НИВА с площ 15003 кв.м., идентификатор 44104.10.40, с. Лозенец, общ. Крушари, ID: 1524/21

(Bulgarian) 3/20 ид.ч. от НИВА с площ 4200 кв.м.(630), идентификатор 53120.231.115, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 1636/13

(Bulgarian) 1/5 ид.ч. от НИВА с площ 5000 кв.м., идентификатор 53120.29.79, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 1636/13

Страница 1 от 1112345...10...Последна »