Properties

Category: Agricultural Lands

(Bulgarian) НИВА с площ 8500 кв.м., идентификатор 39459.4.54, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 212/19

(Bulgarian) НИВА с площ 11 002 кв.м., идентификатор 48088.24.29, с. Миладиновци, общ. Добричка, ID: 1327/20

(Bulgarian) Земеделска земя с иденрификатор 24387.36.8, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) НИВА с площ 10001 кв.м., идентификатор 39127.29.4, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

(Bulgarian) НИВА с площ 10442 кв.м., идентификатор 39127.12.25, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

(Bulgarian) НИВА с площ 51010 кв.м., идентификатор 39127.12.6, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

(Bulgarian) Парцел с площ 9601 кв.м., идентификатор 72693.19.8, с. Топола, общ. Каварна, ID: 1507/18

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 12 003 кв.м, идентификатор 44104.12.30, с. Лозенец, общ. Крушари, ID: 1330/20

(Bulgarian) 4/6 ид.ч. от НИВА с площ 12 155 кв.м., идентификатор 02405.9.26, с. Балик, общ. Тервел, ID: 310/20

(Bulgarian) НИВА с площ 45004 кв.м., идентификатор 56695.10.36, с.Плачидол, общ. Добричка, ID: 1049/20

Страница 1 от 1612345...10...Последна »