Properties

Category: Commercial Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Първи етаж “Снек-Бар-Регал”, ул.”Йордан Йовков” №1, гр. Добрич, ID: 1163/15

(Bulgarian) ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА находяща се в с. Гешаново, общ. Добричка, ID:385/16

(Bulgarian) Кафе – аперитив с площ 345 кв.м., град Добрич, жк “Дружба” №2, ID:98/15

(Bulgarian) Бензиностанция находяща се в гр. Балчик, Промишлена зона, ID: 1727/13

(Bulgarian) Хотелски комплекс с площ с РЗП 888 кв.м., с.Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Заведение за обществено хранене със ЗП 376 кв.м., с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Търговски обект с площ 42 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.24, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Парцел за курортен хотел с площ 25950 кв.м., идентификатор 72693.155.8, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Магазин и пивница с площ 344 кв.м., село Методиево общ. Добричка, ID:608/15

(Bulgarian) Магазин с площ 210 кв.м., с. Свобода, общ. Добричка, ID: 608/15

Страница 1 от 512345