Properties

Category: Commercial Properties

(Bulgarian) Бензиностанция и Газостанция “Атанасов Груп”, идентификатор 72624.620.4, гр. Добрич, ID: 1114/20

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от от Магазин с площ 27 кв.м., гр. Добрич, ID: 311/09

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от КАФЕ-АПЕРИТИВ с площ 67.67 кв.м. с идентификатор 72624.616.236.1.4, гр. Добрич, ID: 311/09

(Bulgarian) Предприятие за преработка на мляко с площ 567 кв.м., с. Коритен, общ. Крушари, ID: 16/22

(Bulgarian) Бензиностанция с площ 2000 кв.м., идентификатор 72624.358.3, гр. Добрич, ID: 2034/14

(Bulgarian) Изкупвателен пункт за мляко и животни с площ 114.50 кв. м. с. Полк. Дяково, общ. Крушари, ID: 2905/11

(Bulgarian) Магазин с площ 22.17 кв.м., идентификатор 72624.619.414.1.8, гр. Добрич, ID: 569/18

(Bulgarian) Парцел и Ресторант, идентификатор 35064.501.2322.3, гр. Каварна, ID: 1038/20

(Bulgarian) Заведение с площ 157 кв.м., с. Сенокос, Общ. Балчик, ул.”9-ти септември” №55, ID: 982/16

(Bulgarian) Ресторант с площ 87 кв.м., идентификатор 02508.8.206.2, вз. Сборно място, гр. Балчик, ID: 382/12

Страница 1 от 3123