Properties

Category: Commercial Properties

(Bulgarian) Производствен имот с площ 1485 кв.м., с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, ID: 582/18

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м., ведно със сграда за ракиеизваряване, с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, ID: 278/22

(Bulgarian) Сграда с идентификатор 72624.603.70.3, ул.”Хан Тервел” №176, гр.Добрич, ID: 6/21

(Bulgarian) Търговска сграда с площ 74 кв.м.,идентификатор 14711.227.1.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

(Bulgarian) Производствен имот с площ 69 867 кв.м., идентификатор 72624.610.70, гр. Добрич, ID: 257/21

(Bulgarian) Хотел с площ 723 кв.м., идентификтор 35064.501.1185.1, гр. Каварна, ID: 438/20

(Bulgarian) Склад с площ 58.54 кв.м.,гр. Добрич, бул.”25-ти септември” №46, ID: 986/18

(Bulgarian) Ресторант с площ 87 кв.м., идентификатор 02508.8.206.2, вз. Сборно място, гр. Балчик, ID: 382/12

(Bulgarian) Хотел с площ 462 кв.м., идентификатор 02508.8.208.1, вз.Сборно място, гр. Балчик, ID: 382/12

(Bulgarian) Заведение с площ 157 кв.м., с. Сенокос, Общ. Балчик, ул.”9-ти септември” №55, ID: 982/16

Страница 1 от 3123