Properties

Category: Commercial Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Първи етаж “Снек-Бар-Регал”, ул.”Йордан Йовков” №1, гр. Добрич, ID: 1163/15

(Bulgarian) ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА находяща се в с. Гешаново, общ. Добричка, ID:385/16

(Bulgarian) Магазин с площ 164.14 кв.м., идентификатор 02508.73.81.1, гр. Балчик, ID: 1000/19

(Bulgarian) Склад с площ от 292 кв.м., гр. Добрич, ул. “Капитан Петко войвода” №18, ID:128/15

(Bulgarian) Склад с площ58.54 кв.м.,гр. Добрич, бул.”25-ти септември” №46, ID: 986/18

(Bulgarian) МАГАЗИН №7, находящ се в село Кранево, в.к. „СЪНШАЙН ЕНД ЛАВ”, вх. В, ет. 1, ID: 793/16

(Bulgarian) СПОРТЕН ЦЕНТЪР, находящ се в село Кранево, в.к. „СЪНШАЙН ЕНД ЛАВ”, вх. Б, ет. 1, ID:793/16

(Bulgarian) Поземлен имот с идентификатор 39459.501.133, с.Кранево, общ. Балчик, ведно с хотел на 4 етажа от: две сгради с кафе-бар със сервизно помещение с обща РЗП 625 кв.м, ID: 932/19

(Bulgarian) Парцел с площ 9801 кв.м. ведно с плувен басейн, идентификатор 35064.501.2295, гр. Каварна, ID: 456/20

(Bulgarian) Магазин №8 с площ 79.37 кв.м., гр. Балчик, ID: 688/19

Страница 1 от 512345