Properties

Category: Commercial Properties

(Bulgarian) Склад с площ от 292 кв.м., гр. Добрич, ул. “Капитан Петко войвода” №18, ID:128/15

(Bulgarian) Склад с площ58.54 кв.м.,гр. Добрич, бул.”25-ти септември” №46, ID: 986/18

(Bulgarian) Склад с индентификатор 24387.36.1.5, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Търговска сграда с площ 74 кв.м.,идентификатор 14711.227.1.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

(Bulgarian) СПОРТЕН ЦЕНТЪР, находящ се в село Кранево, в.к. „СЪНШАЙН ЕНД ЛАВ”, вх. Б, ет. 1, ID:793/16

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Парцел с площ 4136 кв.м., идентификатор № 35064.501.3072, гр. Каварна, ID: 3251/13

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Парцел с площ 4136 кв.м., идентификатор № 35064.501.3072, гр. Каварна, ID: 133/19

(Bulgarian) Парцел с площ 9801 кв.м. ведно с плувен басейн, идентификатор 35064.501.2295, гр. Каварна, ID: 456/20

(Bulgarian) Бензиностанция находяща се в гр. Балчик, Промишлена зона, ID: 1727/13

(Bulgarian) Магазин №8 с площ 79.37 кв.м., гр. Балчик, ID: 688/19

Страница 1 от 512345