Properties

Category: Commercial Properties

(Bulgarian) СПОРТЕН ЦЕНТЪР, находящ се в село Кранево, в.к. „СЪНШАЙН ЕНД ЛАВ”, вх. Б, ет. 1, ID:793/16

(Bulgarian) МАГАЗИН №7, находящ се в село Кранево, в.к. „СЪНШАЙН ЕНД ЛАВ”, вх. В, ет. 1, ID: 793/16

(Bulgarian) Изкупвателен пункт за мляко и животни с площ 114.50 кв. м.. с. Полк. Дяково, общ. Крушари, ID: 2905/11

(Bulgarian) Поземлен имот с идентификатор 39459.501.133, с.Кранево, общ. Балчик, ведно с хотел на 4 етажа от: две сгради с кафе-бар със сервизно помещение с обща РЗП 625 кв.м, ID: 932/19

(Bulgarian) Магазин с площ 164.14 кв.м., идентификатор 02508.73.81.1, гр. Балчик, ID: 1000/19

(Bulgarian) Склад с индентификатор 24387.36.1.5, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Магазин с площ 312.52 кв.м ид.ч. от 402.29 кв.м.. гр. Балчик, ID: 1170/18

(Bulgarian) Офис №11А с площ 42.53 кв.м., идентификатор 35064.501.3029.1.25, гр.Каварна, ID: 653/19

(Bulgarian) Офис №9 с площ 58.97 кв.м., идентификатор 35064.501.3029.1.23, гр. Каварна, ID: 653/19

(Bulgarian) Офис №10 с площ 39.30 кв.м., идентификатор 35064.501.3029.1.24, ID: 653/19

Страница 1 от 512345