Properties

Category: Commercial Properties

(Bulgarian) Търговска сграда с площ 74 кв.м.,идентификатор 14711.227.1.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

(Bulgarian) Хотел с площ 723 кв.м., идентификтор 35064.501.1185.1, гр. Каварна, ID: 438/20

(Bulgarian) Производствен имот с площ 69 867 кв.м., идентификатор 72624.610.70, гр. Добрич, ID: 257/21

(Bulgarian) Сграда с идентификатор 72624.603.70.3, ул.”Хан Тервел” №176, гр.Добрич, ID: 6/21

(Bulgarian) Самостоятелен обект – Офис с площ от 38,36 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “В”, ет.1, ID: 1227/16

(Bulgarian) Парцел и Ресторант, идентификатор 35064.501.2322.3, гр. Каварна, ID: 1038/20

(Bulgarian) Склад с площ 58.54 кв.м.,гр. Добрич, бул.”25-ти септември” №46, ID: 986/18

(Bulgarian) Магазин с площ 164.14 кв.м., идентификатор 02508.73.81.1, гр. Балчик, ID: 1000/19

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от от Магазин с площ 27 кв.м., гр. Добрич, ID: 311/09

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от КАФЕ-АПЕРИТИВ с площ 67.67 кв.м. с идентификатор 72624.616.236.1.4, гр. Добрич, ID: 311/09

Страница 1 от 512345