Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Трафоопост с площ 10 кв.м., идентификатор 35064.501.3291.3, гр. Каварна, ID: 452/20

(Bulgarian) Помещение с площ 95 кв.м., идентификатор 72624.610.59.1.11, гр. Добрич, ID: 1593/21

(Bulgarian) Склад с площ 328 кв.м. идентификатор 72624.610.225.1, гр. Добрич, ID: 1593/21

(Bulgarian) Производствен имот с площ 5991 кв.м., ведно със сгради, идентификатор 72624.610.244, гр. Добрич, ID: 1593/21

(Bulgarian) Промишлена сграда с площ 10 600 кв.м. идентификатор 72624.610.306.1, ведно с парцел, гр. Добрич, ID: 1593/21

(Bulgarian) Производствен имот с площ 1843 кв.м., ведно с промишлена сграда, идентификатор 72624.610.309, гр. Добрич, ID: 1593/21

(Bulgarian) Сграда за водоснабдяване с площ 25 кв.м, идентификатор 72624.610.416.1, гр. Добрич, ID: 1593/21

(Bulgarian) Трансформаторен пост в сграда с идентификатор 72624.610.244.4, гр. Добрич, ID: 1593/21

(Bulgarian) Производствен имот с площ 69 867 кв.м., идентификатор 72624.610.70, гр. Добрич, ID: 257/21

(Bulgarian) Фотоволтаичнa електроцентрала, с. Опанец, общ. Добричка, ID: 323/21

Страница 1 от 512345