Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Дворно място с площ 4451 кв.м. ведно с Овчарник с площ 480 кв.м, с. Одърци, общ, Добричка, ID 341/17

(Bulgarian) Производствен имот с площ 6180 кв.м., с идентификатор 35064.501.3485, ул.”Добротица” №83, гр. Каварна, ID: 1120/17

(Bulgarian) ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА находяща се в с. Гешаново, общ. Добричка, ID:385/16

(Bulgarian) Изкупвателен пункт за мляко и животни с площ 114.50 кв. м.. с. Полк. Дяково, общ. Крушари, ID: 2905/11

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 72624.603.160, гр. Добрич, ID: 937/18

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 72624.603.159, гр. Добрич, ID: 937/18

(Bulgarian) Склад с площ от 292 кв.м., гр. Добрич, ул. “Капитан Петко войвода” №18, ID:128/15

(Bulgarian) Поземлен имот с площ от 6300 кв.м., ул. “Девета” 10, с. Топола, общ. Каварна, ID: 483/16

(Bulgarian) Поземлен имот с площ от 3492 кв.м., ул. “Девета” 8, село Топола, общ. Каварна, ID: 483/16

(Bulgarian) Поземлен имот с площ 2259, с адрес ул. “Девета” 8, село Топола, общ. Каварна, ID: 483/16

Страница 1 от 3123