Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) 1/2 ид. ч. от Краварник с площ 1866 кв.м., с.Люляково, общ. Генерал Тошево, ID: 1235/19

(Bulgarian) Производствен имот с площ 590 кв.м., с идентификатор 72624.610.16, гр. Добрич, ID: 1527/13

(Bulgarian) ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА находяща се в с. Гешаново, общ. Добричка, ID:385/16

(Bulgarian) Парцел за стопански двор с площ1095 кв.м., идентификатор 05061.210.12, с. Божурово, общ. Добричка, ID: 987/19

(Bulgarian) Парцел за складов обект с площ 10249 кв.м., идентификатор 05061.50.19, с. Божурова, общ. Добричка, ID: 987/19

(Bulgarian) Зърнобаза находяща се в с. Дончево, общ. Добричка, ID: 267/19

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 72624.603.160, гр. Добрич, ID: 937/18

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 72624.603.159, гр. Добрич, ID: 937/18

(Bulgarian) Склад с площ от 292 кв.м., гр. Добрич, ул. “Капитан Петко войвода” №18, ID:128/15

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Страница 1 от 41234