Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Производствен имот с площ 5991 кв.м., идентификатор 72624.610.244, гр. Добрич, ID: 1133/23

(Bulgarian) Сграда за водоснабдяване с площ 25 кв.м, идентификатор 72624.610.416.1, гр. Добрич, ID: 1133/23

(Bulgarian) Склад с площ 328 кв.м. идентификатор 72624.610.225.1, гр. Добрич, ID: 1133/23

(Bulgarian) Производствен имот с площ 13637 кв.м.м., идентификатор 72624.610.306, гр. Добрич, ID: 1133/23

(Bulgarian) Бензиностанция с площ 2000 кв.м., идентификатор 72624.358.3, гр. Добрич, ID: 2034/14

(Bulgarian) Производствен имот с площ 2724 кв.м. ведно с телчарник с площ 790 кв.м., идентификатор 03860.38.32, с. Бенковски, общ. Добричка, ID: 1014/23

(Bulgarian) Производствен имот с площ 2687 кв.м. ведно с краварник с площ 740 кв.м., идентификатор 03860.38.30, с. Бенковски, общ. Добричка, ID: 1014/23

(Bulgarian) Трафопост с площ 10 кв.м., идентификатор 35064.501.3291.3, гр. Каварна, ID: 452/20

(Bulgarian) Производствен имот с площ 14 965 кв.м., идентификатор 36419.169.1, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1064/20

(Bulgarian) Производствен имот с площ 3444 кв.м., идентификатор 36419.173.12, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1064/20

Страница 1 от 612345...Последна »