Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

(Bulgarian) Стопански двор с площ 2635 кв.м., с. Калина, общ. Генерал Тошево, ID: 365/22

(Bulgarian) Предприятие за преработка на мляко с площ 567 кв.м., с. Коритен, общ. Крушари, ID: 16/22

(Bulgarian) Производствен имот с площ 3700 кв.м., с. Красен, общ. Генерал Тошево, ID: 16/22

(Bulgarian) Производствен имот с площ 69 867 кв.м., идентификатор 72624.610.70, гр. Добрич, ID: 257/21

(Bulgarian) Фотоволтаичнa електроцентрала, с. Опанец, общ. Добричка, ID: 323/21

(Bulgarian) Производствен имот с площ 838 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1485/21

(Bulgarian) Железарска работилница с площ 219 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1485/21

(Bulgarian) Сграда с идентификатор 24387.36.1.11, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Страница 1 от 41234