Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Складова база с площ 41 753 кв.м., идентификатор 31067.18.2, с. Златия, общ. Добричка, ID: 1145/21

(Bulgarian) Складова база с площ 19058 кв.м., идентификатор 72624.610.9, промишлена зона Север, гр. Добрич, ID: 447/24

(Bulgarian) Трафопост с площ 10 кв.м., идентификатор 35064.501.3291.3, гр. Каварна, ID: 452/20

(Bulgarian) Производствен имот с площ 14 965 кв.м., идентификатор 36419.169.1, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1064/20

(Bulgarian) Производствен имот с площ 3532 кв.м., идентификатор 36419.173.8, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1064/20

(Bulgarian) Производствен имот с площ 3444 кв.м., идентификатор 36419.173.12, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1064/20

(Bulgarian) Парцел с площ 3946 кв.м., идентификатор 14862.66.5, ведно със стопанка сграда с площ 345 кв.м., с. Гешаново, общ. Добричка, ID: 385/16

(Bulgarian) Производствен имот с площ 1836 кв.м., идентификатор 36419.10.21, ведно със сгради, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 385/16

(Bulgarian) Производствен имот с площ 838 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1485/21

(Bulgarian) Железарска работилница с площ 219 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1485/21

Страница 1 от 512345