Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Склад с индентификатор 24387.36.1.5, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Склад с идентификатор 24387.36.1.6, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Сграда с идентификатор 24387.36.1.11, с.Дъбрава, общ.Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Парцел с идентификатор 24387.36.5, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 24387.36.18, с.Дъбрава, общ.Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 24387.36.19, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 24387.36.37, с.Дъбрава, общ.Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА находяща се в с. Гешаново, общ. Добричка, ID:385/16

(Bulgarian) Фабрика, с. Приморци, общ. Добричка, ID: 432/13

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Страница 1 от 41234