Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА находяща се в с. Гешаново, общ. Добричка, ID:385/16

(Bulgarian) Парцел с площ 1211 кв.м., идентификатор 48982.501.117, ведно със сгради, с. Царичино, общ. Балчик, ID: 24/21

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 72624.603.160, гр. Добрич, ID: 937/18

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 72624.603.159, гр. Добрич, ID: 937/18

(Bulgarian) Стопански двор с площ 14965 кв.м., идентфикатор 36419.169.1, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1114/20

(Bulgarian) Склад с индентификатор 24387.36.1.5, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Сграда с идентификатор 24387.36.1.11, с.Дъбрава, общ.Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Парцел с идентификатор 24387.36.5, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 24387.36.19, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Производствен имот с площ 6180 кв.м., с идентификатор 35064.501.3485, ул.”Добротица” №83, гр. Каварна, ID: 1120/17

Страница 1 от 512345