Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

(Bulgarian) Производствен имот с площ 590 кв.м., с идентификатор 72624.610.16, гр. Добрич, ID: 1527/13

(Bulgarian) ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА находяща се в с. Гешаново, общ. Добричка, ID:385/16

(Bulgarian) Сграда – животновъдна ферма с площ 777кв.м. , град Добрич, бул.”Трети март” №102 ID:500/10

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 72624.603.159, гр. Добрич, ID: 937/18

(Bulgarian) Производствен имот с идентификатор 72624.603.160, гр. Добрич, ID: 937/18

(Bulgarian) Склад с площ от 292 кв.м., гр. Добрич, ул. “Капитан Петко войвода” №18, ID:128/15

(Bulgarian) Поземлен имот с площ от 6300 кв.м., ул. “Девета” 10, с. Топола, общ. Каварна, ID: 483/16

(Bulgarian) Зърнобаза находяща се в с. Дончево, общ. Добричка, ID: 267/19

Страница 1 от 3123