Properties

Category: Agricultural Lands

(Bulgarian) НИВА с площ 51010 кв.м., идентификатор 39127.12.6, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

(Bulgarian) НИВА с площ 8507 кв.м., идентификатор 04515.12.25, с. Бобовец, общ. Балчик, ID: 229/16

(Bulgarian) 3/8 ид.ч. от НИВА с площ 10550 кв.м., идентификатор 30781.74.11, с. Земенци, ID: 1062/20

(Bulgarian) ЛОЗЕ площ 538 кв.м. идентификатор 66250.31.84. с. Сенокос, общ. Балчик, ID: 532/17

(Bulgarian) НИВА с площ 6000 кв.м., с идентификатор 03860.115.31, с. Бенковски, общ. Добричка, ID: 719/12

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от ЛОЗЕ с площ 501 кв.м., индетификатор 69198.27.171, с. Стефан Караджа, общ. Добричка, ID: 71/16

Поземлен имот с площ 8441 кв.м., село Видно, община Каварна, ID:1627/10

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 24 001 кв.м., идентификатор 03860.107.38, с. Бенковски, общ. Добричка, ID: 182/23

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 10003 кв.м., идентификатор 03860.107.53, с. Бенковски, общ. Добричка, ID: 182/23

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 5000 кв.м., идентификатор 03860.108.57, с. Бенковски, общ. Добричка, ID: 182/23

Страница 2 от 1212345...10...Последна »