Properties

Category: Agricultural Lands

(Bulgarian) Нива с площ 15004 кв.м., идентификатор 30781.74.12, ID: 1110/17

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 4001 кв.м., идентификатор 53120.13.210, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 793/18

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от НИВА с площ 53 503 кв.м., идентификатор 48088.36.9, с. Миладиновци, общ. Добричка, ID: 456/19

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 16000 кв. м.,идентификатор 20359.15.20, с. Дебрене, общ. Добричка, ID: 804/18

(Bulgarian) 2/4 ид.ч. от НИВА с площ 5001 кв. м., с. Орляк, общ. Тервел, ID: 54/16

(Bulgarian) 1/8 ид.ч. от НИВА с площ 6000 кв.м., идентификатор 53953.3.206, с.Орляк, общ. Тервел, ID: 1118/12

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 5875кв.м., идентификатор 17590.14.44, с.Градница, общ. Тервел, ID: 516/13

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 6001 кв.м., идентификатор 53953.3.179, с.Орляк, общ. Тервел, ID: 689/19

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 17494 кв.м.(8747), идентификатор 36419.17.60, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1657/18

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 10 000 кв.м., с идентификатор 78639.26.173, с. Църква, общ. Балчик, ID: 53/18

Страница 2 от 1612345...10...Последна »