Properties

Category: Agricultural Lands

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от НИВА с площ 10000 кв.м., идентификатор 53120.221.12с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 314/08

(Bulgarian) НИВА с площ 7227 кв.м., идентификатор 14711.42.7, гр. Генерал Тошево, ID: 1559/21

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 4001 кв.м., идентификатор 53120.13.210, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 793/18

(Bulgarian) НИВА с площ 16256 кв.м., идентификатор 24387.13.80. с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 2789/13

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от НИВА с площ 53 503 кв.м., идентификатор 48088.36.9, с. Миладиновци, общ. Добричка, ID: 456/19

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 3400 кв.м., идентификатор 29444.2.55, с. Житен, общ. Генерал Тошево, ID: 1134/19

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 4 266 кв.м., идентификатор 29444.10.28, с. Житен, общ. Генерал Тошево, ID: 1134/19

(Bulgarian) 2/4 ид.ч. от НИВА с площ 5001 кв. м., с. Орляк, общ. Тервел, ID: 54/16

(Bulgarian) НИВА с площ 1500 кв.м., идентификатор 39459.11.98, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 284/21

(Bulgarian) НИВА С площ 5001 кв.м., идентификатор 36419.23.55, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 543/18

Страница 2 от 1112345...10...Последна »