Properties

Category: Agricultural Lands

(Bulgarian) 3/4 ид.ч. от НИВА с площ 6.250 дка., имот № 007023, с. Градница, общ. Тервел, ID: 1029/13

(Bulgarian) НИВА с площ 15003 кв.м., идентификатор 30781.74.14, с. Земенци, общ. Крушари, ID: 695/19

(Bulgarian) 1/4 ид. ч. от НИВА с площ 12 153 кв.м., имот № 009012, м.”Коругьоджик”, с. Балик, общ. Тервел, ID: 209/18

(Bulgarian) 1/4 ид.ч. от НИВА с площ 13750 кв.м., идентификатор 23128.38.47, с. Драганово, общ. Добричка, ID: 528/19

(Bulgarian) Земеделска земя с иденрификатор 24387.36.8, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Нива с площ 15004 кв.м., идентификатор 30781.74.12, ID: 1110/17

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 9808 кв.м. с иденрификатор 44882.13.155, с. Ляхово, общ. Балчик, ID: 1762/11

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 12.153 дка, с. Балик, м. “Коругьожик”, общ. Тервел, ID: 1563/16

(Bulgarian) Нива с площ 2 дка, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 1636/13

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от НИВА с площ 18.002 дка, с идентификатор 10307.116.56, с. Ведрина, общ. Добричка, ID: 382/17

Страница 2 от 1512345...10...Последна »