Properties

Category: Agricultural Lands

(Bulgarian) 2/4 ид.ч. от НИВА с площ 10152 кв.м., с. Каблешково, гр. Тервел, ID: 729/18

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 16000 кв. м.,идентификатор 20359.15.20, с. Дебрене, общ. Добричка, ID: 804/18

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 15.000 кв.м., имот №113012, с. Бонево, общ. Тервел, ID: 1567/16

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 4054 кв.м., с. Изворово, общ. Ген. Тошево, ID: 1247/15

(Bulgarian) 3/4 ид.ч. от НИВА с площ 6.250 дка., имот № 007023, с. Градница, общ. Тервел, ID: 1029/13

(Bulgarian) НИВА с площ 15003 кв.м., идентификатор 30781.74.14, с. Земенци, общ. Крушари, ID: 695/19

(Bulgarian) 1/4 ид. ч. от НИВА с площ 12 153 кв.м., имот № 009012, м.”Коругьоджик”, с. Балик, общ. Тервел, ID: 209/18

(Bulgarian) Нива с площ 15004 кв.м., идентификатор 30781.74.12, ID: 1110/17

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 9808 кв.м. с иденрификатор 44882.13.155, с. Ляхово, общ. Балчик, ID: 1762/11

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 12.153 дка, с. Балик, м. “Коругьожик”, общ. Тервел, ID: 1563/16

Страница 2 от 1512345...10...Последна »