Properties

Category: Apartments

(Bulgarian) Апартамент с площ 143.80 кв. м. с идентификатор 72624.618.26.1.2, гр. Добрич, ID: 1242/13

(Bulgarian) Апартамент 21 с площ от 71.45 кв.м, с адрес гр. Добрич, ж.к. “Балик” бл.20, вх.Е, ет.8, ап.21, ID: 1056/15

(Bulgarian) Самостоятелен обект – Офис с площ от 38,36 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “В”, ет.1, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартамент №9 с площ от 78,87 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “А”, ет.2, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартамент №5 с площ от 59,54 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “А”, ет.2, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартаманет Г31 в гр. Каварна, ул. “Простор” 7, бл. “Виктория”, ет.3 с площ от 52,58 кв.м., ID:1227/16

Втори етаж от къща, гр. Добрич, ул.“Опълченска“ № 26, ет. 2 ID:725/10

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Апартамент с площ. 48.73 кв.м, гр. Добрич, ID: 1175/16

(Bulgarian) Апартамент №7 с идентификатор 72624.614.2424.1.7, гр. Добрич, ул.”Отец Паисий” №16, ет.4, ID: 239/18

(Bulgarian) Тавански етаж с площ 88.50 кв.м., ул.”Калиакра” №24, ет.3, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 568/17

Страница 1 от 41234