Properties

Category: Apartments

(Bulgarian) Двустаен апартамент с площ 62.46 кв.м., идентификатор 72624.618.201.1.63, гр. Добрич, ID: 770/21

(Bulgarian) Апартамент 9, с площ от 94,26 кв.м., гр. Добрич, ж.к. “Добротица”32, вх.В, ет.5, ап.9, ID: 1063/11

(Bulgarian) Двустаен апартамент с площ 89.00 кв.м., идентификатор 02508.6.262.1.2 , гр. Балчик, ID: 931/21

(Bulgarian) Апартамент с РЗП 173 кв.м., гр. Генерал Тошево, ID: 857/20

(Bulgarian) Самостоятелен обект – Офис с площ от 38,36 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “В”, ет.1, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартамент №40 с площ 123.83 кв.м., идентификатор 02508.87.104.2.61, гр. Балчик, ID: 1329/20

(Bulgarian) Апартамент B303 с площ 76.43 кв.м., идентификатор 02508.541.167.1.59, гр. Балчик, ID: 326/21

(Bulgarian) Двустаен апартамент №607, находящ се в гр. Добрич, бул.”23-”септември” №43, бл.1, ет.6, ID: 403/15

(Bulgarian) Двустаен апартамент №606 находящ се в гр. Добрич, бул.”23-”септември” №43, бл.1, ет.6, ID: 403/15

(Bulgarian) Тристаен апартамент с площ 125.62 кв.м., идентификатор 35064.501.973.5.9, гр. Каварна, ID: 1326/19

Страница 1 от 212