Properties

Category: Apartments

(Bulgarian) Апартамент с площ 88.33 кв.м., гр. Добрич, жк.Балик, бл.14, ID: 54/19

(Bulgarian) Тавански етаж с площ 88.50 кв.м., ул.”Калиакра” №24, ет.3, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 568/17

Втори етаж от къща, гр. Добрич, ул.“Опълченска“ № 26, ет. 2 ID:725/10

(Bulgarian) Самостоятелен обект – Офис с площ от 38,36 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “В”, ет.1, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартамент №9 с площ от 78,87 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “А”, ет.2, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартамент №5 с площ от 59,54 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “А”, ет.2, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартаманет Г31 в гр. Каварна, ул. “Простор” 7, бл. “Виктория”, ет.3 с площ от 52,58 кв.м., ID:1227/16

(Bulgarian) АпартаментA16, с площ 206.72 кв.м., идентификатор 72693.600.64.1.16, с. Топола, общ. Каварна, ID: 156/13

(Bulgarian) Апартамент B3, с площ 131.72 кв.м., идентификатор 72693.600.64.1.19, с. Топола, общ. Каварна, ID: 156/13

(Bulgarian) Апартамент A10, с площ 126.85 кв.м., идентификатор 72693.600.64.1.10. с. Топола, общ. Каварна, ID: 156/13

Страница 1 от 41234