Properties

Category: Apartments

(Bulgarian) Апартамент 9, с площ от 94,26 кв.м., гр. Добрич, ж.к. “Добротица”32, вх.В, ет.5, ап.9, ID: 1063/11

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Апартамент №14 с площ. 62.90 кв.м., идентификатор 72624.624.4855.1.56, гр. Добрич, ID: 494/19

(Bulgarian) Апартамент с площ 88.33 кв.м., гр. Добрич, жк.Балик, бл.14, ID: 54/19

(Bulgarian) АпартаментA16, с площ 206.72 кв.м., идентификатор 72693.600.64.1.16, с. Топола, общ. Каварна, ID: 156/13

(Bulgarian) Апартамент B3, с площ 131.72 кв.м., идентификатор 72693.600.64.1.19, с. Топола, общ. Каварна, ID: 156/13

(Bulgarian) Апартамент A10, с площ 126.85 кв.м., идентификатор 72693.600.64.1.10. с. Топола, общ. Каварна, ID: 156/13

(Bulgarian) Апартамент A12, с площ 131.59 кв.м., идентификатор 72693.600.64.1.12, с. Топола, общ. Каварна, ID:156/13

(Bulgarian) Апартамент A9, с площ 163.66 кв.м., идентификатор 72693.600.64.1.9, с. Топола, общ. Каварна, ID: 156/13

(Bulgarian) Апартамент A2, с площ 167.28 кв.м., идентификатор 72693.600.64.1.2, с. Топола, общ. Каварна, ID: 156/13

(Bulgarian) Апартамент A7, с площ 69.56 кв.м., идентификатор 72693.600.64.1.7, с. Топола, общ. Каварна, ID: 156/13

Страница 1 от 612345...Последна »