Properties

Category: Apartments

(Bulgarian) Апартамент №9 с площ от 78,87 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “А”, ет.2, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартамент №5 с площ от 59,54 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “А”, ет.2, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартаманет Г31 в гр. Каварна, ул. “Простор” 7, бл. “Виктория”, ет.3 с площ от 52,58 кв.м., ID:1227/16

(Bulgarian) Апартамент с площ 88.33 кв.м., гр. Добрич, жк.Балик, бл.14, ID: 54/19

(Bulgarian) АПАРТАМЕНТ с площ 70.44 кв.м., гр. Добрич, ID: 101/19

(Bulgarian) Двустаен апартамент №607, находящ се в гр. Добрич, бул.”23-”септември” №43, бл.1, ет.6, ID: 403/15

(Bulgarian) Двустаен апартамент №606 находящ се в гр. Добрич, бул.”23-”септември” №43, бл.1, ет.6, ID: 403/15

(Bulgarian) Апартамент №34, идентификатор 72693.600.7.8.34, с. Топола, общ. Каварна, ID: 215/20

(Bulgarian) Апартамент №33, идентификатор 72693.600.7.8.33, с. Топола, общ. Каварна, ID: 215/20

(Bulgarian) Апартамент №23, идентификатор 72693.600.7.8.23, с. Топола, общ. Каварна, ID: 215/20

Страница 1 от 512345