Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 15.000 кв.м., имот №113012, с. Бонево, общ. Тервел, ID: 1567/16

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 15.000 кв.м., имот №113012, с. Бонево, общ. Тервел, ID: 1567/16

Price 15200 lev

с. Бонево, общ. Тервел

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 7500
Dates 24.02.2020-24.03.2020