Properties

Category: Agricultural Lands

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 4054 кв.м., с. Изворово, общ. Ген. Тошево, ID: 1247/15

(Bulgarian) НИВА площ 7201 кв.м., идентификатор 58270.19.85, с. Преспа, общ. Балчик, ID: 96/20

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 12.005 кв.м., с. Северци, общ. Крушари, ID: 779/15

(Bulgarian) 2/4 ид.ч. от НИВА с площ 10152 кв.м., с. Каблешково, гр. Тервел, ID: 729/18

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 15.000 кв.м., имот №113012, с. Бонево, общ. Тервел, ID: 1567/16

(Bulgarian) 1/4 ид. ч. от НИВА с площ 12 153 кв.м., имот № 009012, м.”Коругьоджик”, с. Балик, общ. Тервел, ID: 209/18

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 9808 кв.м. с иденрификатор 44882.13.155, с. Ляхово, общ. Балчик, ID: 1762/11

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 12.153 дка, с. Балик, м. “Коругьожик”, общ. Тервел, ID: 1563/16

(Bulgarian) Нива с площ 2 дка, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 1636/13

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 12 503 кв.м., с идентификатор 68610.1.9, с. Стаевци, общ. Шабла, ID: 1729/13

Страница 3 от 1512345...10...Последна »