Properties

Category: Agricultural Lands

(Bulgarian) 1/2 ид. ч. от НИВА с площ 4.889 дка, с.Изворово, общ. Генерал Тошево, ID: 1434/11

(Bulgarian) НИВА с площ 10981 кв.м., с идентификатор 00432.15.29 , с.Ангеларий, общ. Тервел, ID: 42/19

(Bulgarian) НИВА с площ 22667 кв.м., идентификатор 03215.24.35, с. Безмер, общ. Тервел, ID: 1067/15

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ от 9819 кв.м., с идентификатор 44882.13.141, с. Ляхово, общ. Балчик, ID: 1916/12

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ от 9819 кв.м., идентификатор 44882.13.141, с. Ляхово, общ. Балчик, ID: 1917/12

(Bulgarian) НИВА с площ 12.005 кв.м., с. Северци, общ. Крушари

(Bulgarian) НИВА с площ от 3000 кв.м., с идентификатор 11781.49.60, м.”Боклуктарла”, с. Воднянци, общ. Добричка, ID: 2733/12

(Bulgarian) Нива с площ 15 000 дка, имот №010013, м.”Корутарла”, с. Лозенец, общ. Добричка, ID: 394/18

(Bulgarian) Нива с площ 6681 кв.м.. идентификатор 72271.47.11, гр. Тервел, м. “САЯМАШЕ”, ID: 1031/17

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Нива с площ 10 дка, идентификатор 63063.35.37 с.Росеново, м.”Баира”, общ. Добричка, ID: 2315/11

Страница 3 от 1412345...10...Последна »