Properties

Category: Agricultural Lands

(Bulgarian) 1/8 ид.ч. от НИВА с площ 6000 кв.м., идентификатор 53953.3.206, с.Орляк, общ. Тервел, ID: 1118/12

(Bulgarian) Нива с площ 6091 кв.м., идентификатор 11421.16.100, с. Владимирово, общ. Добричка, ID: 161/19

(Bulgarian) Нива с площ 3846 кв.м., идентификатор 11421.108.102, с. Владимирово, общ. Добричка, ID: 161/19

(Bulgarian) Нива с площ 10 998 кв.м., идентификатор 11421.19.60, с. Владимирово, общ. Добричка, ID: 161/19

(Bulgarian) Нива с площ 20 152 кв.м., идентификатор 11421.101.57, с. Владимирово, общ. Добричка, ID”161/19

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 6001 кв.м. (3000), идентификатор 14684.63.102, с. Генерал Колево, общ. Добричка, ID: 650/18

(Bulgarian) НИВА с площ 10001 кв.м., идентификатор 39127.29.4, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

(Bulgarian) НИВА с площ 10442 кв.м., идентификатор 39127.12.25, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

(Bulgarian) НИВА с площ 51010 кв.м., идентификатор 39127.12.6, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

(Bulgarian) Парцел с площ 9601 кв.м., идентификатор 72693.19.8, с. Топола, общ. Каварна, ID: 1507/18

Страница 3 от 1112345...10...Последна »