Properties

Category: Houses and Yards

(Bulgarian) Парцел с площ 513 кв.м., идентификатор 53120.505.173, в.з.”Фиш-Фиш”, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 937/21

(Bulgarian) Дворно място 990 кв.м. +Къща 72 кв.м, с.Ловчанци, общ. Добричка, ID: 377/10

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. Дворно място с площ 170 кв.м., ведно с 1/6 ид.ч. от къща с площ 65 кв.м., гр. Добрич, ID: 1009/13

(Bulgarian) Дворно място 1000 кв.м., ведно с построена Къща с площ от 100 кв.м., с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1126/14

(Bulgarian) Къща с площ 80 кв.м. и Дворно място с площ 1712 кв.м, с. Честименско, общ. Тервел, ID: 457/18

(Bulgarian) Дворно място с площ. 1140 кв.м. и къща с площ 100 кв.м., с. Проф. Златарски, общ. Тервел, ID: 566/20

(Bulgarian) Дворно място с площ 3851 кв.м. ведно с къща с площ 55 кв.м., с. Професор Златарски, общ. Тервел, ID: 649/18

(Bulgarian) Дворно място с площ 2450 кв.м. ведно с къща с площ 80 кв.м., с.Кладенци, общ. Тервел, ID: 648/18

(Bulgarian) Дворно място с площ 2025 кв.м. ведно с къща с площ 48 кв.м., с.Кочмар, общ. Тервел, ID: 456/18

(Bulgarian) Дворно място с площ 1230 кв.м. ведно с къща с площ 79 кв.м., с. Жегларци, общ. Тервел, ID: 884/17

Страница 1 от 1212345...10...Последна »