Properties

Category: Villas

(Bulgarian) Вила с площ 55 кв. м. идентификатор 62788.501.254.3, с. Рогачево, общ. Балчик, ID: 1177/18

(Bulgarian) Вила с площ 55 кв. м. идентификатор 62788.501.254.5, с. Рогачево, общ. Балчик, ID: 1177/18

(Bulgarian) Вила с площ 55 кв. м. идентификатор 62788.501.254.1, с. Рогачево, общ. Балчик, ID: 1177/18

(Bulgarian) Вила с площ 55 кв. м., с. Рогачево, общ. Балчик, ID: 1177/18

(Bulgarian) Вила с площ 98 кв. м. , в.з.”Овчаровски плаж”, гр. Балчик, ID: 1277/18

(Bulgarian) Дворно място ведно с Къща с площ 84 кв.м. идентификатор 67951.501.805.1, с.Соколово, общ. Балчик, ID: 572/18

(Bulgarian) Поземлен имот с идентификатор 39459.501.133, с.Кранево, общ. Балчик, ведно с хотел на 4 етажа от: две сгради с кафе-бар със сервизно помещение с обща РЗП 194,20кв. м., надстройка с площ 102кв. м. и триетажна пристройка ЗП 55 кв.м. и РЗП 220 кв. м., ID: 932/19

(Bulgarian) Еднофамилна жилищна сграда с площ от 40 кв.м., гр. Балчик, КЛИФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ 148, ID: 1746/15

(Bulgarian) ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА № 12, село Рогачево, улица Латинка №40-42, ID: 389/11

(Bulgarian) Двуетажна еднофамилна жилищна сграда № 11 с РЗП от 114.40 кв.м., с. Рогачево, ул. “Латинка” 40-42, ID: 1260/16

Страница 1 от 212