Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Парцел с площ 785 кв.м., идентификатор 69242.12.13, ведно със сграда за водоснабдяване, с. Стефаново, общ. Добричка, ID: 184/23

(Bulgarian) Производствен имот с площ 2186 кв.м., идентификатор 69242.12.33, с. Стефаново, общ. Добричка, ID: 184/23

(Bulgarian) Производствен имот с площ 2140 кв.м., идентификатор 69242.12.34, с. Стефаново, общ. Добричка, ID: 184/23

(Bulgarian) Производствен имот с площ 2352 кв.м., идентификатор 69242.12.36, с. Стефаново, общ. Добричка, ID: 184/23

(Bulgarian) Производствен имот с площ 1598 кв.м., идентификатор 69242.12.37, с. Стефаново, общ. Добричка, ID: 184/23

(Bulgarian) Сграда с идентификатор 24387.36.1.11, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Склад с идентификатор 24387.36.1.6, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Производствен имот с площ 1485 кв.м., с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, ID: 582/18

(Bulgarian) Складова база с идентификатор 72624.603.70.4, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

(Bulgarian) Сграда с идентификатор 72624.603.70.3, ул.”Хан Тервел” №176, гр.Добрич, ID: 6/21

Страница 3 от 512345