Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Предприятие за преработка на мляко с площ 567 кв.м., с. Коритен, общ. Крушари, ID: 16/22

(Bulgarian) Стопански двор с площ 2635 кв.м., с. Калина, общ. Генерал Тошево, ID: 365/22

(Bulgarian) Бензиностанция с площ 2000 кв.м., идентификатор 72624.358.3, гр. Добрич, ID: 2034/14

(Bulgarian) Изкупвателен пункт за мляко и животни с площ 114.50 кв. м. с. Полк. Дяково, общ. Крушари, ID: 2905/11

(Bulgarian) Фотоволтаичнa електроцентрала, с. Опанец, общ. Добричка, ID: 323/21

(Bulgarian) Производствен имот с площ 590 кв.м., с идентификатор 72624.610.16, гр. Добрич, ID: 1527/13

(Bulgarian) Парцел с площ 424 кв.м., идентификатор 69242.12.9, ведно със селскостопанска сграда, с. Стефаново, общ. Добричка, ID: 184/23

(Bulgarian) Парцел с площ 684 кв.м., идентификатор 69242.12.10, с. Стефаново, общ. Генерал Тошево, ID: 184/23

(Bulgarian) Парцел с площ 681 кв.м., идентификатор 69242.12.11, ведно със склад, с. Стефаново, общ. Добричка, ID: 184/23

(Bulgarian) Парцел с площ 638 кв.м., идентификатор 69242.12.12, ведно със столова, с. Стефаново, общ. Добричка, ID: 184/23

Страница 2 от 512345