Properties

Category: Commercial Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м., ведно със сграда за ракиеизваряване, с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, ID: 278/22

(Bulgarian) Хотел, м. Иканталъка, с. Топола, общ. Каварна, ID: 385/20

(Bulgarian) Производствен имот с площ 1485 кв.м., с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, ID: 582/18

(Bulgarian) Сграда с идентификатор 72624.603.70.3, ул.”Хан Тервел” №176, гр.Добрич, ID: 6/21

(Bulgarian) Търговска сграда с площ 74 кв.м.,идентификатор 14711.227.1.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

(Bulgarian) Офис с идентификатор 39459.501.118.1.13, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 874/21

(Bulgarian) Магазин с площ 312.52 кв.м ид.ч. от 402.29 кв.м.. гр. Балчик, ID: 1170/18

(Bulgarian) Дворно място с площ 1200 кв.м., с. Пленимир,общ. Генерал Тошево ID:290/14

(Bulgarian) Магазин с площ 204 кв.м., гр. Ген. Тошево, кв. “Пастир”, ID:290/14

(Bulgarian) Парцел за курортен хотел с площ 25950 кв.м., идентификатор 72693.155.8, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

Страница 2 от 3123