Properties

(Bulgarian) НИВА с площ 1500 кв.м., идентификатор 39459.11.98, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 284/21

(Bulgarian) НИВА с площ 1500 кв.м., идентификатор 39459.11.98, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 284/21

Price 5200 lev

с. Кранево

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 1500
Dates 05.09.2023-05.10.2023
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com