Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 12 003 кв.м, идентификатор 44104.12.30, с. Лозенец, общ. Крушари, ID: 1330/20

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 12 003 кв.м, идентификатор 44104.12.30, с. Лозенец, общ. Крушари, ID: 1330/20

Price СПРЯНА lev

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 6000
Specifications 1/2 ид.ч. от 12 003 кв.м.
Jurist Information Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com