Properties

(Bulgarian) Краварник с площ 2552 кв.м., идентификатор 14711.227.20.1, ID: 916/16

(Bulgarian) Краварник с площ 2552 кв.м., идентификатор 14711.227.20.1, ID: 916/16

Price 42336 lev

Outbuildings

Area 2552
Dates 27.09.2022-27.10.2022
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com