Properties

(Bulgarian) 1/8 ид.ч. от Дворно място с площ 1084 кв.м., ведно с къща с площ 67 кв.м., идентификатор 77390.501.33.1, с. Храброво, общ. Балчик, ID: 47/16

(Bulgarian) 1/8 ид.ч. от Дворно място с площ 1084 кв.м., ведно с къща с площ 67 кв.м., идентификатор 77390.501.33.1, с. Храброво, общ. Балчик, ID: 47/16

Price 1280 lev

ул."Четвърта" №4, с. Храброво, общ. Балчик

Houses and Yards

Area 67
Dates 01.07.2024-01.08.2024