Properties

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 13137 кв.м., идентификатор 67756.10.93, с. Сноп, общ. Генерал Тошево, ID: 1104/23

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 13137 кв.м., идентификатор 67756.10.93, с. Сноп, общ. Генерал Тошево, ID: 1104/23

Price 13262.40 lev

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 4379
Specifications 1/3 ид.ч. от 13137 кв.м.
Dates 25.06.2024-25.07.2024
Jurist Information Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com