Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 2350 кв.м., ведно с къща и стопански постройки, с. Спасово, общ. Генерал Тошево, ID: 173/23

(Bulgarian) Дворно място с площ 2350 кв.м., ведно с къща и стопански постройки, с. Спасово, общ. Генерал Тошево, ID: 173/23

Price 39920 lev

Houses and Yards

Area 2350
Dates 13.06.2023-13.07.2023