Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 17300 кв.м., идентификатор 62092.33.51, с. Раковски, общ. Каварна, ID: 107/22

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 17300 кв.м., идентификатор 62092.33.51, с. Раковски, общ. Каварна, ID: 107/22

Price 27520 lev

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 8650
Specifications 1/2 ид.ч. от 17300 кв.м.
Dates 21.06.2022-21.07.2022