Properties

(Bulgarian) 1/2 идеална част от поземлен имот с площ 507 кв.м., местност “ГОЛЯМАТА МОГИЛА”, с. Рогачево, ID: 1304/15

(Bulgarian) 1/2 идеална част от поземлен имот с площ 507 кв.м., местност “ГОЛЯМАТА МОГИЛА”, с. Рогачево, ID: 1304/15

Price 8000 lev

с. Рогачево, м."Голямата могила"

Houses and Yards, Properties

Area 253.5
Dates 23.02.2021-23.03.2021
Jurist Information Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com