Properties

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от НИВА с площ 18.002 дка, с идентификатор 10307.116.56, с. Ведрина, общ. Добричка, ID: 382/17

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от НИВА с площ 18.002 дка, с идентификатор 10307.116.56, с. Ведрина, общ. Добричка, ID: 382/17

Price 3708 lev

с. Ведрина, м."Саранча"

Agricultural Land, Agricultural Lands, Properties

Area 3000
Dates 15.09.2020-15.10.2020
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com