Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 9808 кв.м. с иденрификатор 44882.13.155, с. Ляхово, общ. Балчик, ID: 1762/11

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 9808 кв.м. с иденрификатор 44882.13.155, с. Ляхово, общ. Балчик, ID: 1762/11

Price 9324 lev

с. Ляхово, общ. Балчик

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 4904
Specifications За контакт: Станислава Йорданова email: syordanova@luchiataseva.com
Dates 23.12.2019-23.01.2020