Properties

(Bulgarian) Нива с площ 6681 кв.м.. идентификатор 72271.47.11, гр. Тервел, м. “САЯМАШЕ”, ID: 1031/17

(Bulgarian) Нива с площ 6681 кв.м.. идентификатор 72271.47.11, гр. Тервел, м. “САЯМАШЕ”, ID: 1031/17

Price 8784 lev

м. "Саямаше", гр. Тервел

Agricultural Land, Agricultural Lands, Properties

Area 6681
Dates 29.03.2019-24.04.2019