Properties

(Bulgarian) 1/2 ид. ч. от НИВА с площ 40 000 кв. м. с идентификатор 63063.27.92, с. Росеново, общ. Добричка, ID: 1166/16

(Bulgarian) 1/2 ид. ч. от НИВА с площ 40 000 кв. м. с идентификатор 63063.27.92, с. Росеново, общ. Добричка, ID: 1166/16

Price СПРЯНА lev

с. Росеново, общ. Добричка

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 20000
Specifications 1/2 ид.ч. от 40 000 кв.м.
Dates 18.02.2019-18.03.2019