Properties

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА 3-та категория, с.Росен, м.”Голямата нива” №018112, общ. Генерал Тошево, ID: 219/17

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА 3-та категория, с.Росен, м.”Голямата нива” №018112, общ. Генерал Тошево, ID: 219/17

Price 10900 lev

с. Росен, общ. Генерал Тошево

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 16428
Specifications 1/3 ид.ч.
Dates 19.09.2017-19.10.2017
Jurist Information Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com