Properties

(Bulgarian) Нива с площ от 3,246 дка., село Алцек, общ. Добричка, ID: 901/15

(Bulgarian) Нива с площ от 3,246 дка., село Алцек, общ. Добричка, ID: 901/15

Price 5370 lev

село Алцек, общ. Добричка

Agricultural Land, Agricultural Lands, Properties

Area 3246
Dates 23.12.2016-23.01.2017