Контакти

 

За контакти:

тел.: 058 / 60 03 13; факс: 058 / 60 03 13 e-mail: office@luchiataseva.com

Адрес на кантората:

гр. Добрич, ул.”Независимост” №12, ет.2 

Сметка за такси и комисионни:

Банка ДСК АД IBAN: BG38STSA93000012008103 BIC: STSABGSF– лева

ТОКУДА БАНК АД IBAN: BG42CREX92605055046903 BIC: CREXBGSF–лева

Сметка за събиране на вземания:

Банка ДСК АД IBAN: BG78STSA93000012008062 BIC: STSABGSF– лева

ТОКУДА БАНК АД IBAN: BG96CREX92605055046901 BIC: CREXBGSF– лева

СЪДИЯ ТАСЕВА

МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ

СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

 1. Бонка Ангелова Главен счетоводител 0894 746 477 bdimova@luchiataseva.com
 2. Надя Никифорова Счетоводител 0894 746 477 nnikiforova@luchiataseva.com
 3. Валентина Димитрова Счетоводител 0894 746 477 vdimitrova@luchiataseva.com
 4. Мима Костова Счетоводител 0894 746 477 mkostova@luchiataseva.com

ПЧСИ ПРЕСЛАВА РАДОЕВА

 1.  Преслава Радоева Помощник частен съдебен изпълнител 0894 746 705 pradoeva@luchiataseva.com
 2. Диана Илиева Юрисконсулт 0894 493 715 Dilieva@luchiataseva.com
 3. Галина Манчева Юрисконсулт 0879 999 834 gmancheva@luchiataseva.com

ПЧСИ ПЕТЪР ПЕТРОВ

 1.  Петър Петров Помощник частен съдебен изпълнител 0894 746 476 ppetrov@luchiataseva.com
 2. Тодорина Петкова Юрисконсулт 0894 746 473 tpetkova@luchiataseva.com
 3. Кирил Петров Юрисконсулт 0894 746 719 kpetrov@luchiataseva.com

ПЧСИ ИВИЛИНА МИХАЛЕВА

 1.  Ивилина Михалева Помощник частен съдебен изпълнител 0894 225 488 imihaleva@luchiataseva.com
 2. Станислава Йорданова Юрисконсулт 0894 746 468 syordanova@luchiataseva.com
 3. Михаил Радев Юрисконсулт 0879 999 845 mradev@luchiataseva.com
 4. Калинка Костадинова Юрисконсулт 0894 746 715 kstoyanova@luchiataseva.com
 5. Димитър Димов Юрисконсулт 0894746473 ddimov@luchiataseva.com