Имоти

Категория: Търговски Обекти

1/6 ид.ч. от от Магазин с площ 27 кв.м., гр. Добрич, ID: 311/09

1/6 ид.ч. от КАФЕ-АПЕРИТИВ с площ 67.67 кв.м. с идентификатор 72624.616.236.1.4, гр. Добрич, ID: 311/09

Хотел, м. Иканталъка, с. Топола, общ. Каварна, ID: 385/20

Изкупвателен пункт за мляко и животни с площ 114.50 кв. м. с. Полк. Дяково, общ. Крушари, ID: 2905/11

Магазин с площ 210 кв.м., с. Свобода, общ. Добричка, ID: 608/15

Предприятие за преработка на мляко с площ 567 кв.м., с. Коритен, общ. Крушари, ID: 16/22

Производствен имот с площ 69 867 кв.м., идентификатор 72624.610.70, гр. Добрич, ID: 257/21

1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м., ведно със сграда за ракиеизваряване, с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, ID: 278/22

Ресторант с площ 87 кв.м., идентификатор 02508.8.206.2, вз. Сборно място, гр. Балчик, ID: 382/12

Склад с площ 58.54 кв.м.,гр. Добрич, бул.”25-ти септември” №46, ID: 986/18

Страница 1 от 3123