Имоти

Категория: Търговски Обекти

1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м., ведно със сграда за ракиеизваряване, с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, ID: 278/22

Хотел, м. Иканталъка, с. Топола, общ. Каварна, ID: 385/20

Ресторант с площ 87 кв.м., идентификатор 02508.8.206.2, вз. Сборно място, гр. Балчик, ID: 382/12

Хотел с площ 462 кв.м., идентификатор 02508.8.208.1, вз.Сборно място, гр. Балчик, ID: 382/12

Склад с площ 58.54 кв.м.,гр. Добрич, бул.”25-ти септември” №46, ID: 986/18

Бензиностанция с площ 4790 кв.м., идентификатор 72271.501.1333, гр. Тервел, ID: 1485/21

Магазин с площ 210 кв.м., с. Свобода, общ. Добричка, ID: 608/15

Производствен имот с площ 1485 кв.м., с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, ID: 582/18

Сграда с идентификатор 72624.603.70.3, ул.”Хан Тервел” №176, гр.Добрич, ID: 6/21

Търговска сграда с площ 74 кв.м.,идентификатор 14711.227.1.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Страница 1 от 3123