Имоти

Категория: Търговски Обекти

Бензиностанция с площ 4790 кв.м., идентификатор 72271.501.1333, гр. Тервел, ID: 1485/21

Склад с площ 58.54 кв.м.,гр. Добрич, бул.”25-ти септември” №46, ID: 986/18

Самостоятелен обект – Офис с площ от 38,36 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “В”, ет.1, ID: 1227/16

Производствен имот с площ 69 867 кв.м., идентификатор 72624.610.70, гр. Добрич, ID: 257/21

Магазин с площ 164.14 кв.м., идентификатор 02508.73.81.1, гр. Балчик, ID: 1000/19

Сграда с идентификатор 72624.603.70.3, ул.”Хан Тервел” №176, гр.Добрич, ID: 6/21

Магазин с площ 210 кв.м., с. Свобода, общ. Добричка, ID: 608/15

Хотел с площ 723 кв.м., идентификтор 35064.501.1185.1, гр. Каварна, ID: 438/20

Хотел с площ 462 кв.м., идентификатор 02508.8.208.1, вз.Сборно място, гр. Балчик, ID: 382/12

Ресторант с площ 87 кв.м., идентификатор 02508.8.206.2, вз. Сборно място, гр. Балчик, ID: 382/12

Страница 1 от 3123