Имоти

Категория: Стопански Постройки

Складова база с идентификатор 72624.603.70.4, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

Сграда с идентификатор 72624.603.70.3, ул.”Хан Тервел” №176, гр.Добрич, ID: 6/21

Складова база с идентификатор 72624.603.70.2, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

Промишлена сграда с идентификатор 72624.603.70.1, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

Парцел за стопански двор с площ 1095 кв.м., идентификатор 05061.210.12, с. Божурово, общ. Добричка, ID: 987/19

Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Производствен имот с площ 69 867 кв.м., идентификатор 72624.610.70, гр. Добрич, ID: 257/21

Склад с идентификатор 24387.36.1.6, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Сграда с идентификатор 24387.36.1.11, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Страница 1 от 41234