Имоти

Категория: Стопански Постройки

Производствен имот с площ 69 867 кв.м., идентификатор 72624.610.70, гр. Добрич, ID: 257/21

Фотоволтаичнa електроцентрала, с. Опанец, общ. Добричка, ID: 323/21

Трафоопост с площ 10 кв.м., идентификатор 35064.501.3291.3, гр. Каварна, ID: 452/20

Изкупвателен пункт за мляко и животни с площ 114.50 кв. м. с. Полк. Дяково, общ. Крушари, ID: 2905/11

Сграда с идентификатор 24387.36.1.11, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Склад с идентификатор 24387.36.1.6, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Стопански двор с площ 2635 кв.м., с. Калина, общ. Генерал Тошево, ID: 365/22

Производствен имот с площ 838 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1485/21

Железарска работилница с площ 219 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1485/21

Предприятие за преработка на мляко с площ 567 кв.м., с. Коритен, общ. Крушари, ID: 16/22

Страница 1 от 41234