Имоти

Категория: Стопански Постройки

Производствен имот с площ 1836 кв.м., идентификатор 36419.10.21, ведно със сгради, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 385/16

Парцел с площ 3946 кв.м., идентификатор 14862.66.5, ведно със стопанка сграда с площ 345 кв.м., с. Гешаново, общ. Добричка, ID: 385/16

Изкупвателен пункт за мляко и животни с площ 114.50 кв. м. с. Полк. Дяково, общ. Крушари, ID: 2905/11

Железарска работилница с площ 219 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1485/21

Стопански двор с площ 2635 кв.м., с. Калина, общ. Генерал Тошево, ID: 365/22

Производствен имот с площ 590 кв.м., с идентификатор 72624.610.16, гр. Добрич, ID: 1527/13

Трафоопост с площ 10 кв.м., идентификатор 35064.501.3291.3, гр. Каварна, ID: 452/20

Производствен имот с площ 69 867 кв.м., идентификатор 72624.610.70, гр. Добрич, ID: 257/21

Фотоволтаичнa електроцентрала, с. Опанец, общ. Добричка, ID: 323/21

Предприятие за преработка на мляко с площ 567 кв.м., с. Коритен, общ. Крушари, ID: 16/22

Страница 1 от 512345