Имоти

Категория: Стопански Постройки

Производствен имот с площ 1485 кв.м., с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, ID: 582/18

Парцел за стопански двор с площ 1095 кв.м., идентификатор 05061.210.12, с. Божурово, общ. Добричка, ID: 987/19

Складова база с идентификатор 72624.603.70.4, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

Сграда с идентификатор 72624.603.70.3, ул.”Хан Тервел” №176, гр.Добрич, ID: 6/21

Складова база с идентификатор 72624.603.70.2, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

Промишлена сграда с идентификатор 72624.603.70.1, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

Краварник с площ 2566 кв.м. идентификатор 14711.227.12.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Краварник с площ 2533 кв.м., идентификатор 14711.227.13.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Краварник с площ 2548 кв.м., идентификатор 14711.227.14.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Краварник с площ 2539 кв.м., идентификатор 14711.227.15.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Страница 1 от 41234