Имоти

Категория: Стопански Постройки

Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА находяща се в с. Гешаново, общ. Добричка, ID:385/16

Парцел с площ 1211 кв.м., идентификатор 48982.501.117, ведно със сгради, с. Царичино, общ. Балчик, ID: 24/21

Производствен имот с идентификатор 72624.603.160, гр. Добрич, ID: 937/18

Производствен имот с идентификатор 72624.603.159, гр. Добрич, ID: 937/18

Склад с индентификатор 24387.36.1.5, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Сграда с идентификатор 24387.36.1.11, с.Дъбрава, общ.Балчик, ID: 687/19

Парцел с идентификатор 24387.36.5, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Производствен имот с идентификатор 24387.36.19, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Страница 1 от 512345