Имоти

Категория: Стопански Постройки

Сграда с идентификатор 24387.36.1.11, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Склад с идентификатор 24387.36.1.6, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Производствен имот с идентификатор 72624.603.160, гр. Добрич, ID: 937/18

Производствен имот с идентификатор 72624.603.159, гр. Добрич, ID: 937/18

Производствен имот с площ 323 кв.м., идентификатор 72624.611.233, гр. Добрич, ID: 534/21

Производствен имот с площ 2141 кв.м., идентификатор 72624.634.20, гр. Добрич, ID: 534/21

ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА находяща се в с. Гешаново, общ. Добричка, ID:385/16

Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Парцел за стопански двор с площ 1095 кв.м., идентификатор 05061.210.12, с. Божурово, общ. Добричка, ID: 987/19

Страница 1 от 41234