Съобщения

Тук са публикувани съобщения до длъжника за служебно връчване актовете на публичния изпълнител чрез прилагането им към преписката по изпълнителното дело в случаите, в които:

  • длъжника не е обявил пред публичния изпълнител данъчния си адрес;
  • не е изпълнил задълженията си да декларира адреса си пред данъчната администрация;
  • длъжника (неговия представител или пълномощник) не могат да бъдат намерени на данъчния адрес.

Актуални Съобщения