Имоти

Поземлен имот с площ 990 кв.м., ведно с къща с площ от 90 кв.м., с. Крушари, ул. “Девети май” №12, ID: 1241/13

Поземлен имот с площ 990 кв.м., ведно с къща с площ от 90 кв.м., с. Крушари, ул. “Девети май” №12, ID: 1241/13

Цена 4032 лв.

село Крушари, ул. "Девети май" №12

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 990
Срок на проданта 11.09.2018-11.10.2018
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

Поземлен имот в село Крушари, община Крушари, ул.”Девети май” №12, с идентификатор №40097.501.207, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крушари, община Крушари, област Добрич, одобрени със Заповед РД – 18 – 92/19.12.2009г., с площ 990кв.м. в идеална част от поземлен имот целият с площ 2143кв.м., при граници и съседи имоти с идентификатори №40097.501.666, имот №40097.501.210, имот №40097.501.192, имот №40097.501.208, имот №40097.501.206, имот №40097.501.205 и имот №40097.501.204, ведно с построените в него Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.1, със застроена площ 71кв.м., Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.2, със застроена площ 90кв.м., Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.3, със застроена площ 3 кв.м., Селскостопанска сграда с идентификатор №40097. 501.207.4, със застроена площ 9 кв.м. Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.5 със застроена площ 22 кв.м, Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.6 със застроена площ 4 кв.м..
Имотът е отдалечен на 150м от центъра, разположен в североизточната част на селото. Транспортна достъпност по асфалтова улица. Дворът е ограден с масивна ограда – циментови блокчета и метални пана от лицевата страна на височина 1.40м. От останалите три страни е ограден с метална ограда – метална мрежа на колове. Дворното място е разположено на терен с малка денивелация от изток и запад. Земята пред и около сградите е покрита с бетонови пътеки, останалата незастроена земя се обработва, външна чешма. Снабдено е с ток и вода., стопанисва се, а построените в него сгради се обитават. Сграда №40097.501.207.1 в момента на огледа не съществува. Сграда №40097.501.207.2 е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин. Конструкцията на сградата се състои от бетонови основи, носещи тухлени зидове, покривната конструкция е дървена – дървен гредоред, покрит с цигли. Стени – тухлен зид с външна циментова пръскана мазилка. Дограма дървена двойна. Подход от изток през входно предверие, коридор, дневна и две стаи. Дневната е с под – бетон, стени – тапети, таван – варовоциментова мазилка. Стаите са с под паркет, стени – тапети, таван – варовоциментова мазилка. През дневната се преминава към кухнята. Сграда №40097.501.207.3 се ползва за складово помещение с под бетон, стени и таван – варовоциментова мазилка. Сграда №40097.501.207.4 се използва за сервизно помещение, а сграда №40097.501.207.5 за кухня с под бетон, стени – варовоциментова мазилка, таван – платна фазер, лятна мивка с фаянс около нея, връзка със сгради №40097.501.207.2 и №40097.501.207.6 посредством дървени врати. Сграда №40097.501.207.6 се ползва за входно антре към кухнята от към заден двор, с под – бетон, стени и таван – варовоциментова мазилка.

Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: Договорна ипотека, вписана под №33, т.VII от 2007г., дв.вх.рег.15248 от 09.11.2007г. в Служба по вписванията гр.Добрич; Възбрана, вписана под №90, т.III от 2013г., дв.вх.рег.8839 от 14.08.2013г.,  по описа на СВ Добрич по настоящото дело.