Имоти

Сеялка “GASPARDO M 400″, с. Орляк, общ. Тервел, ID: 566/17

Сеялка “GASPARDO M 400″, с. Орляк, общ. Тервел, ID: 566/17

Цена 9914.40 лв.

Земеделска Кооперация "Надежда" , с.Орляк, общ. Тервел

Селскостопански инвентар

Особености селскостопанска техника
Срок на проданта 12.02.2018-12.03.2018
За контакт Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com

- Сеялка „GASPARDO M 400“. Рег. № ТХ. Рама № 260204. Цвят основен – Червен. Дата на регистр. – неизвестна.
Описание: Сеялката е за слята сеитба, италианско производство от 2006 г. При огледа сеялката е в изправност, няма механични повреди, окомплектована, съхранява се в стопанския двор, добро техническо и физическо състояние. За сеялката не е представено копие от свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част I на МЗХ.
Върху движимата вещ е наложен запор по настоящото изпълнително дело.