Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Поземлен имот с площ от 6300 кв.м., ул. “Девета” 10, с. Топола, общ. Каварна, ID: 483/16

(Bulgarian) МАСИВЕН КРАВАРНИК ЗА 35 КРАВИ с площ 459 кв.м., с.Бдинци, общ. Добричка, ID: 128/14

(Bulgarian) Склад с площ от 79 кв.м., гр. Добрич, бул. “Трети март” 53, ID: 67/15

(Bulgarian) ПЕТРОЛНА БАЗА находяща се в гр. Генерал Тошево, “Промнишлена зона”, ул. “В. Алексиев”, ID: 374/16

(Bulgarian) Поземлен имот – Складова база с площ от 20087 кв.м., гр. Каварна, ул. “България”, ID: 374/16

(Bulgarian) Промишлена сграда с площ от 5647 кв.м., гр. Добрич, ул. “Хан Тервел”, промишлена зона “Запад”, ID:516/16

Поземлен имот с площ 8441 кв.м., село Видно, община Каварна, ID:1627/10

(Bulgarian) Селскостопанска сграда с площ от 505 кв.м., гр. Балчик, ID: 1148/16

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Сграда със ЗП 110 кв.м., с. Черна, общ. Добричка, ID: 203/09

(Bulgarian) Стопанска постройка с площ от 449 кв.м., гр. Шабла, Стопански двор, ID: 846/14

Страница 4 от 512345