Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Складова база с идентификатор 72624.603.70.4, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

(Bulgarian) Сграда с идентификатор 72624.603.70.3, ул.”Хан Тервел” №176, гр.Добрич, ID: 6/21

(Bulgarian) Складова база с идентификатор 72624.603.70.2, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

(Bulgarian) Промишлена сграда с идентификатор 72624.603.70.1, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

(Bulgarian) Фабрика, с. Приморци, общ. Добричка, ID: 432/13

(Bulgarian) Склад с идентификатор 24387.36.1.6, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) 1/2 ид. ч. от Краварник с площ 1866 кв.м., с.Люляково, общ. Генерал Тошево, ID: 1235/19

(Bulgarian) Изкупвателен пункт за мляко и животни с площ 114.50 кв. м.. с. Полк. Дяково, общ. Крушари, ID: 2905/11

(Bulgarian) Производствен имот с площ 590 кв.м., с идентификатор 72624.610.16, гр. Добрич, ID: 1527/13

(Bulgarian) Зърнобаза находяща се в с. Дончево, общ. Добричка, ID: 267/19

Страница 3 от 512345