Properties

Category: Outbuildings

(Bulgarian) Парцел за стопански двор с площ 1095 кв.м., идентификатор 05061.210.12, с. Божурово, общ. Добричка, ID: 987/19

(Bulgarian) Краварник с площ 2552 кв.м., идентификатор 14711.227.20.1, ID: 916/16

(Bulgarian) Краварник с площ 2803 кв.м., идентификатор 14711.227.19.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

(Bulgarian) Краварник с площ 2577 кв.м., идентификатор 14711.227.18.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

(Bulgarian) Краварник с площ 2576 кв.м., идентификатор 14711.227.17.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

(Bulgarian) Краварник с площ 2554 кв.м. идентификатор 14711.227.16.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

(Bulgarian) Краварник с площ 2539 кв.м., идентификатор 14711.227.15.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

(Bulgarian) Краварник с площ 2548 кв.м., идентификатор 14711.227.14.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

(Bulgarian) Краварник с площ 2533 кв.м., идентификатор 14711.227.13.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

(Bulgarian) Краварник с площ 2566 кв.м. идентификатор 14711.227.12.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Страница 2 от 512345