Properties

Category: Apartments

(Bulgarian) Тристаен апартамент с площ 95.17 кв.м., идентификатор 72624.622.1090.3.47, гр. Добрич, ID: 1405/20

(Bulgarian) Двустаен апартамент №607, находящ се в гр. Добрич, бул.”23-”септември” №43, бл.1, ет.6, ID: 403/15

(Bulgarian) Двустаен апартамент №606 находящ се в гр. Добрич, бул.”23-”септември” №43, бл.1, ет.6, ID: 403/15

(Bulgarian) Тристаен апартамент с площ 125.62 кв.м., идентификатор 35064.501.973.5.9, гр. Каварна, ID: 1326/19

(Bulgarian) Апартамент B303 с площ 76.43 кв.м., идентификатор 02508.541.167.1.59, гр. Балчик, ID: 326/21

(Bulgarian) Самостоятелен обект – Офис с площ от 38,36 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “В”, ет.1, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартамент №9 с площ от 78,87 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “А”, ет.2, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартамент №5 с площ от 59,54 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “А”, ет.2, ID: 1227/16

(Bulgarian) Петстаен апартамент с площ 128.01 кв.м., идентификатор 72624.614.7683.1.29, гр. Добрич, ID: 23/21

(Bulgarian) Апартамент №40 с площ 123.83 кв.м., идентификатор 02508.87.104.2.61, гр. Балчик, ID: 1329/20

Страница 1 от 3123