Properties

(Bulgarian) Обзавеждане за апартамент, гр. Каварна, ID: 1227/16

(Bulgarian) Обзавеждане за апартамент, гр. Каварна, ID: 1227/16

Price 883.15 lev

ул. „Простор“№7, бл. „Виктория“, етаж 3, ап. Г-31

Non Real Estate Properties

Dates 15.06.2021 - 10 часа - явен търг
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com