Properties

(Bulgarian) Парцел с площ 1211 кв.м., идентификатор 48982.501.117, ведно със сгради, с. Царичино, общ. Балчик, ID: 24/21

(Bulgarian) Парцел с площ 1211 кв.м., идентификатор 48982.501.117, ведно със сгради, с. Царичино, общ. Балчик, ID: 24/21

Price 12160 lev

ул."4" №6, с.Царичино, общ. Балчик

Парцели, Outbuildings

Area 1211
Dates 07.04.2021-07.05.2021
Jurist Information Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com