Имоти

Категория: Търговски Обекти

Заведение с площ 157 кв.м., с. Сенокос, Общ. Балчик, ул.”9-ти септември” №55, ID: 982/16

Ресторант с площ 87 кв.м., идентификатор 02508.8.206.2, вз. Сборно място, гр. Балчик, ID: 382/12

1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м., ведно със сграда за ракиеизваряване, с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, ID: 278/22

Хотел, м. Иканталъка, с. Топола, общ. Каварна, ID: 385/20

Производствен имот с площ 1485 кв.м., с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, ID: 582/18

Сграда с идентификатор 72624.603.70.3, ул.”Хан Тервел” №176, гр.Добрич, ID: 6/21

Търговска сграда с площ 74 кв.м.,идентификатор 14711.227.1.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Офис с идентификатор 39459.501.118.1.13, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 874/21

Магазин с площ 312.52 кв.м ид.ч. от 402.29 кв.м.. гр. Балчик, ID: 1170/18

Дворно място с площ 1200 кв.м., с. Пленимир,общ. Генерал Тошево ID:290/14

Страница 2 от 3123