Имоти

Категория: Търговски Обекти

Сграда с идентификатор 72624.603.70.3, ул.”Хан Тервел” №176, гр.Добрич, ID: 6/21

Търговска сграда с площ 74 кв.м.,идентификатор 14711.227.1.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Заведение с площ 157 кв.м., с. Сенокос, Общ. Балчик, ул.”9-ти септември” №55, ID: 982/16

Търговски имот с площ 197 кв.м., с. Росеново, общ. Добричка, ID: 1143/21

Парцел и Ресторант, идентификатор 35064.501.2322.3, гр. Каварна, ID: 1038/20

Офис с идентификатор 39459.501.118.1.13, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 874/21

Магазин с площ 312.52 кв.м ид.ч. от 402.29 кв.м.. гр. Балчик, ID: 1170/18

Дворно място с площ 1200 кв.м., с. Пленимир,общ. Генерал Тошево ID:290/14

Магазин с площ 204 кв.м., гр. Ген. Тошево, кв. “Пастир”, ID:290/14

Парцел за курортен хотел с площ 25950 кв.м., идентификатор 72693.155.8, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

Страница 2 от 3123