Имоти

Категория: Стопански Постройки

Краварник с площ 2539 кв.м., идентификатор 14711.227.15.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Краварник с площ 2548 кв.м., идентификатор 14711.227.14.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Краварник с площ 2533 кв.м., идентификатор 14711.227.13.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Краварник с площ 2566 кв.м. идентификатор 14711.227.12.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

1/2 ид. ч. от Краварник с площ 1866 кв.м., с.Люляково, общ. Генерал Тошево, ID: 1235/19

Изкупвателен пункт за мляко и животни с площ 114.50 кв. м.. с. Полк. Дяково, общ. Крушари, ID: 2905/11

Производствен имот с площ 590 кв.м., с идентификатор 72624.610.16, гр. Добрич, ID: 1527/13

Зърнобаза находяща се в с. Дончево, общ. Добричка, ID: 267/19

Поземлен имот с площ от 6300 кв.м., ул. “Девета” 10, с. Топола, общ. Каварна, ID: 483/16

МАСИВЕН КРАВАРНИК ЗА 35 КРАВИ с площ 459 кв.м., с.Бдинци, общ. Добричка, ID: 128/14

Страница 3 от 41234