Имоти

Категория: Стопански Постройки

Производствен имот с площ 69 867 кв.м., идентификатор 72624.610.70, гр. Добрич, ID: 257/21

Производствен имот с площ 323 кв.м., идентификатор 72624.611.233, гр. Добрич, ID: 534/21

Производствен имот с площ 2141 кв.м., идентификатор 72624.634.20, гр. Добрич, ID: 534/21

Производствен имот с идентификатор 72624.603.160, гр. Добрич, ID: 937/18

Производствен имот с идентификатор 72624.603.159, гр. Добрич, ID: 937/18

Краварник с площ 2552 кв.м., идентификатор 14711.227.20.1, ID: 916/16

Краварник с площ 2803 кв.м., идентификатор 14711.227.19.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Краварник с площ 2577 кв.м., идентификатор 14711.227.18.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Краварник с площ 2576 кв.м., идентификатор 14711.227.17.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Краварник с площ 2554 кв.м. идентификатор 14711.227.16.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Страница 2 от 41234