Имоти

Категория: Парцели

Парцел с площ 4470 кв.м., ведно с масивна сграда с площ 297.70, с. Сърнино, общ. Генерал Тошево, ID: 235/21

Поземлен имот – ЛОЗЕ, с площ 626 кв.м. идентификатор 35064.125.37, м.”Лозя под гората”, гр.Каварна, ID: 2505/11

Парцел с площ 8528 кв.м., идентификатор 02508.55.7, гр. Балчик, ID: 1405/19

Парцел с площ 1500 кв.м., идентификатор 02508.7.171, гр. Добрич, ID: 2033/14

Дворно място с площ 2635 кв.м и Общежитие с РЗП 1315.40 кв.м. с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, ID: 251/20

Парцел с площ 480 кв.м., идентификатор 02508.51.5, в.з.”Белите скали”, гр. Балчик, ID: 463/21

Парцел с площ 9801 кв.м. ведно с плувен басейн, идентификатор 35064.501.2295, гр. Каварна, ID: 456/20

1/2 ид.ч. от Парцел с площ 4136 кв.м., идентификатор № 35064.501.3072, гр. Каварна, ID: 3251/13

1/2 ид.ч. от Парцел с площ 4136 кв.м., идентификатор № 35064.501.3072, гр. Каварна, ID: 133/19

Дворно място с площ в ид.ч. 1465 кв.м., с. Белгун, общ. Каварна, ID: 461/20

Страница 1 от 512345