Имоти

Парцел с площ 6400 кв.м., гр. Генерал Тошево, ID: 1519/21

Парцел с площ 6400 кв.м., гр. Генерал Тошево, ID: 1519/21

Цена 61920 лв.

ул."Иван Куманов", гр. Генерал Тошево

Къщи и Дворни Места, Парцели

Площ 6400
Срок на проданта 20.06.2023-20.07.2023
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

недвижим имот с административен адрес: гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, област Добрич, ул. “Иван Куманов”, а именно: дворно място с площ 6400 (шест хиляди и четиристотин) квадратни метра, ПИ № 2167 (две хиляди сто шестдесет и седем) по плана на Промишлената зона на града, при граници и съседи: ПИ 2210, ул. “Иван Куманов”, ул. “Асен Златаров”, ПИ 2208 и ПИ 2178.
Описание: Имотът се намира в промишлена зона на гр. Ген. Тошево. Има лице и подход на две улица. Ограден е с телена ограда – мрежа на дървени колове, разположен на равен терен с начупена правоъгълна форма, не е застроен, не се обработва, обрасъл с трева.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията – гр. Генерал Тошево: договорна ипотека, вписана с акт№ 126, том 1, дв. вх. Рег. № 3675/22.10.2007г. до размера на 80000 лв., подновена с акт № 88, том 1, дв. вх. рег. № 5097/30.12.2009г. и акт № 156, том 1, дв. вх. рег.№ 3374/16.12.2019г., възбрана № 149, том І, дв. вх. рег. № 2707/12.08.2011г.; възбрана № 116, том 1, дв.вх.рег.№2265/08.07.2013г.; възбрана № 72, том 1, дв.вх.рег.№1223/23.05.2014г., възбрана № 75, том 1, дв.вх.рег.№1284/26.06.2020г., възбрана № 11, том 1, дв.вх.рег.№159/31.01.2022г.