Имоти

Хотел, м. Иканталъка, с. Топола, общ. Каварна, ID: 385/20

Хотел, м. Иканталъка, с. Топола, общ. Каварна, ID: 385/20

Цена 739034.64 лв.

Продажби, Търговски Обекти

Площ 813
Срок на проданта 06.03.2023-06.04.2023
За контакт Станислава Стефанова тел. 0894/746477 e-mail: sstefanova@luchiataseva.com

Почивна станция, находяща се в село Топола, община Каварна, област Добрич, местност „Иканталъка”, КК „Карвуна”, включваща следните сгради: сграда с идентификатор 72693.600.159.1 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, девет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение от 27.06.2017 г., със застроена площ от 813 /осемстотин и тринадесет/ квадратни метра, на четири етажа, с предназначение: хотел, с предишен идентификатор 72693.600.79.1; сграда с идентификатор 72693.600.159.2 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, девет, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение от 27.06.2017 г., със застроена площ от 112 /сто и дванадесет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: хотел, със стар идентификатор 72693.600.79.2; сграда с идентификатор 72693.600.159.3 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, девет, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение от 27.06.2017 г., със застроена площ от 20 /двадесет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: сграда за битови услуги, със стар идентификатор 72693.600.79.4; сграда с идентификатор 72693.600.159.4 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, девет, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение от 27.06.2017 г., със застроена площ от 13 /тринадесет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: сграда за битови услуги, със стар идентификатор 72693.600.79.4, която ПОЧИВНА СТАНЦИЯ е описана в документ за собственост като почивна станция, представляваща триетажна стоманено-бетонна сграда, състояща се от четири блока – сграда профилакториум, блок А-северен, блок Б- среден и блок В – южен, построена през 1988 г., със застроена площ от 2525 /две хиляди петстотин двадесет и пет/ кв.м., ведно с отстъпеното правото на строеж върху поземлен имот идентификатор 72693.600.159 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2736 /две хиляди седемстотин тридесет и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване, образуван след разделянето на имот с идентификатор 72693.600.79, с номер по предходен план: 600.35, 600.79, квартал: 4, парцел: I, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 72693.600.34, 72693.600.80, 72693.600.103, 72693.600.158, 72693.600.43 и 72693.600.42 и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 72693.600.158 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1000 кв.м./хиляда квадратни метра/ с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване, образуван след разделянето на имот с идентификатор 72693.600.79, с номер по предходен план: 600.35, 600.79, квартал: 4, парцел: I, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори:72693.600.159, 72693.600.103, 72693.600.42, както и ведно с цялостното обзавеждане на хотела, както следва: 1. Легло с база и матрак – 24 бр. Леглото е хотелско, закупено ново с размери 84х200х45 см., окомплектовано с база и матрак, състояние добро, 2. Легло масив /дървено/ с матрак – 17 бр. Леглото е закупено ново с размери 82х200х45 см., комплект с матрак, състояние добро; 3. Легло с дървена основа и матрак – 59 бр. Леглото е закупено ново при въвеждане в експлоатация на хотела с размери 85х205х30 см., база и табла от плоскости ПДЧ-повредени, матрак- износен, състояние задоволително 4. Легло с метална основа и матрак – 12 бр.Леглото е закупено ново с размери 90х190х25 см., металната основа е окомплектована с матрак, състояние добро; 5. Легло /спалня/ с дървена база и матрак – 4 бр.;Леглото е закупено ново с размери 200х170х45 см., окомплектовано с основа от ПДЧ плоскости и матрак, състояние добро; 6. Нощни шкафчета – 90 бр. Нощното шкафче е с размер 46х44х45 см., ПДЧ плоскости, светл цвят със синя врата за шкафче и плот, закупени нови, ползвани, задоволително състояние; 7. Гардероб двукрилен – 26 бр. Гардеробът е закупен нов при въвеждане в експлоатация на базата с размери 70х50х180 см., ПДЧ плоскости, механични повреди, задоволително състояние; 8. Портманто – 17 бр.Портмантото е закупено при въвеждане в експлоатация на почивната станция, състоящо се от шкаф със закачалка, механични повреди, задоволително състояние; 9. Маса с шкаф – 5 бр. Масата е с  правоъгълен плот от ПДЧ плоскости, светлокафяв цвят, размери 115х56х74 см., закупена нова, ползвана, състояние задоволително; 10. Закачалка дървена – 26 бр.Закачалката е изработена от ПДЧ плоскости, монтирана нова при въвеждане в експлоатация на почивната станция, задоволително състояние; 11. Огледало голямо – 33 бр.Огледалото е с рамка дървена-ПДЧ с размер 50х130 см., закупено ново при въвеждане в експлоатация на почивната станция, задоволително състояние; 12. Огледало малко – 33 бр. Огледалото е с рамка дървена с размер 50х80 см., закупено ново при въвеждане в експлоатация на почивната станция, задоволително състояние; 13. Перде плътно комплект – 45 бр. Всеки комплект се състои от две плътни пердета, вмсяко с размер 270х230см., закупени нови при въвеждане в експлоатация на почивната станция, задоволително състояние; 14. Перде тюл – 45 бр. Пердето е с размери 600х230см., закупено ново при въвеждане в експлоатация на почивната станция, задоволително състояние; 15. Хладилник COMET – 1 бр. Хладилникът е с размер на корпус 45х42х70 см., сив цвят, не се четат данни на производител, задоволително състояние; 16. Хладилник CTН– 1 бр. Хладилникът е с размер на корпус 45х47х55 см., бял цвят,  не се четат данни на производител, задоволително състояние; 17. Хладилник FRIGOBAR– 1 бр. Хладилникът е с размер на корпус 44х48х50 см., бял цвят, не се четат данни на производител, задоволително състояние;18. Хладилник ELITE – 1 бр. Хладилникът е с размер на корпус 45х48х50 см., бял цвят, не се четат данни на производител, добро състояние; 19. Хладилник HORECA – 2 бр. Хладилникът-витрина е немско производство, модел GRC 1088, черен цвят на корпус, не се четат данни на производител, добро състояние; 20. Хладилник CROWN – 2 бр. Хладилникът е с размер на корпус 42х44х49 см., бял цвят, добро състояние ; 21. Хладилник LG – 1 бр. Хладилникът е с размер на корпус 44х46х50 см., бял цвят, добро състояние; 22. Хладилник Gorenije – 2 бр. Хладилникът е с размер на корпус 42х44х49 см., бял цвят, добро състояние; 23. Климатик Midea – 20 бр. Климатиците са тип CSU-09HHAA, бял корпус, не се четат четат данни на производител поради монтаж, физически и морално стари, задоволително състояние; 24. Климатик КT STAR– 1 бр. Климатикът е с бял корпус, не се четат данни на производител поради монтаж, физически и морално стар, задоволително състояние; 25. Климатик OSAKA– 1 бр. Климатикът е с бял корпус, не се четат данни на производител поради монтаж, физически и морално стар, задоволително състояние; 26. Климатик CHIGO– 1 бр. Климатикът е с бял корпус, не се четат данни на производител поради монтаж, физически и морално стар, задоволително състояние; 27. Климатик CROWN bio – 1 бр. Климатикът е с бял корпус , закупен нов, не се четат данни на производител поради монтаж, добро състояние; 28. Климатик ELITE – 17 бр. Климатиците са закупени нови, бял корпус, не се четат данни на производител поради монтаж, общо добро физическо и техническо състояние;29. Обзавеждане фоайе-рецепция. Обзавеждането се състои от няколко типа мебели, стопанисвани, състояние задоволително. Обзавеждането се състои от: Диван тройка с дължина 225 см. – 2 бр., дамаска синя, износена, Диван двойка с дължина 160 см. – 2 бр., дамаска синя, износена, Фотьойл с дължина 100 см. – 2 бр., дамаска синя, износена, Маса дървена ПДЧ-5бр., стъклен плот 120х60х55 см., задоволително състояние, шкаф от светли ПДЧ  плоскокти, размери 260х46х70 см., добро състояние, Климатик колонен Midea – 1 бр., модел MFS248AR, бял корпус, задоволително състояние, 30. Обзавеждане детски кът – обзавеждането се състои от няколко типа мебели, стопанисвани, състояние задоволително. Обзавеждането се състои от: Диван ъглов, кожен с дължина 300 см. – 1 бр., цвят червен, диван елипса с дължина 240 см. – 1 бр., кожа червена, износен, фотьойл с размери 50х60х76 см. – 13 бр., кожа червена, износена, Маса дървена ПДЧ-1бр., стъклен плот 120х60х55 см., задоволително състояние, Маса дървена ПДЧ-1бр., стъклен плот 120х85х57 см., задоволително състояние, маса кръгла ПВЦ-1бр., крак метален тръбен, d=79 см., задоволително състояние, Стол бял ПВЦ-7бр., крак метален тръбен, задоволително състояние; 31. Обзавеждане лоби-бар Обзавеждането се състои от няколко от стеражи и шкафове, поради ползване на помещението като магазин, състои се от: Стелаж дарвен с размери 80х32х160см. – 4 бр., светло ПДЧ, добро състояние, Шкаф от светли ПДЧ  плоскокти, размери 440х46х82 см., добро състояние 32. Обзавеждане рецепция. Рецепцията представлява масивен елипсовиден плот, обшит със светли плоскости ПДЧ, кожен офис стол-1бр, бюро-маса с размери 180х60х76см и библиотека, състояща се от четири модула-две секци правоъгълни, всяка  с размери 70х30х185 см. и две ъглови секци с рафтове.; 33. Обзавеждане офис. Обзавеждането в офис помещението се състои от няколко типа мебели в добро физическо състояние, стопанисвани и се състои от: Диван двойка с дължина 160 см. – 1 бр., червена кожа, износена, фотьойл с размери 50х60х76 см. – 2 бр., кожа червена, износена, Кожен офис стол-1бр, добро състояние, бюро от светли ПДЧ плоскости, размери 153х68х73 см., добро състояние, библиотека, състща се от два модула-всики с размери 128х30х173 см., шкафове от светли ПДЧ плоскости, размери 230х40х75 см., добро състояние, контейнер с 4 чекмеджета, светло ПДЧ, размер50х50х70 см., добро състояние; 34. Обзавеждане етажни фоаиета – Обзавеждането им се състои от няколко типа мебели, стопанисвани, състояние задоволително. Обзавеждането се състои от: Диван елипса с дължина 240 см. – 1 бр., кожа червена, износен, фотьойл с размери 50х60х76 см. – 10 бр., кожа червена, износена, маса дървена ПДЧ-1бр., стъклен плот 120х60х55 см., задоволително състояние; 35. Обзавеждане ресторант – Обзавеждането на ЗОН е от времето на въвеждането му в експлоатация, мебелировката е физически и морално стара, състояние задоволително; 36. Обзавеждане кухня. Обзавеждането на кухнята от времето на въвеждането й в експлоатация, работните маси и бялата техника е изключително амортизирана, не работи, в лошо състояние и не е пред мет на експертизата. Намерените работещи уреди са следните: Фурна за два броя пици, електическа-трифазно захранване, корпус от неръждаема стомана с размер 66х67х52см., огнеупорна плоча. Поради монтажа данни на производител не се четат, стопанисвана,  добро състояние, хладилник Indezit – 1 бр., закупен втора употреба, бял с размери 60х60х180 см., не се четат данни на производител-заличени, състояне задоволително, Фризер-ракла, закупен втора употреба, бял корпус с размери 104х64х87 см., газов котлон – 2бр. с една горелка и стоманен корпус , добро състояние.
Описание: Обектът се намира в КК “Карвуна“ – местност Иканталъка непосредствено до морския плаж. Представлява хотел и обслужващи го сгради. Поземления имот е ограден от всички страни с масивна ограда, около всички построени сгради в имота има пътеки от камък, изградена е бетонова площадка с паркоместа, изградени са и асфалтови пътища за транспорт. Незастроената част от имота е озеленена, оформени градинки и цветни алеи, външен басейн, пътеки към плажа и места за отдих и почивка с прекрасна панорама към залива и морето, много добре стопанисван. Поземленият имот е снабден с ел. енергия и минерална вода от водоизточник, находящ се в съседния имот. Имотът граничи с други хотели, в непосредствена близост до плажна та ивица – отстои на 45 м. от брега, изглед към залива и морето.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана под № 45, том 1, дв.вх.рег.№ 544/12.03.2014г на СВ Каварна; Възбрана, вписана под № 1, том 1, дв.вх.рег.№ 4/05.01.2016г на СВ Каварна; Възбрана, вписана под № 136, том 1, дв.вх.рег.№ 1273/31.05.2016г на СВ Каварна; Възбрана, вписана под № 117, том 1, дв.вх.рег.№ 1704/12.08.2019г на СВ Каварна; Възбрана, вписана под № 91, том 1, дв.вх.рег.№ 1072/03.07.2020г на СВ Каварна.