Имоти

Вила с площ от 89 кв.м. и РЗП 195.60 кв.м., село Топола, общ. Каварна, ID: 728/15

Вила с площ от 89 кв.м. и РЗП 195.60 кв.м., село Топола, общ. Каварна, ID: 728/15

Цена 150000 лв.

село Топола, община Каварна

Вили, Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 195.60
Срок на проданта 14.01.2023-14.02.2023
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

Поземлен имот, находящ се в село Топола, община Каварна, област Добрич, с площ от 514кв.м. с идентификатор № 72693.510.505 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Топола, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи на имота, идентификатори с № 72693.510.503, № 72693.510.504, № 72693.510.507, № 72693.510.506 и № 72693.510.909, стар идентификатор УПИ ХХVІ в квартал 25, ведно с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА със застроена площ от 89 кв.м. и разгъната застроена площ от 195,60 кв.м., с идентификатор № 72693.510.505.1  на два етажа, от които: Първи етаж състоящ се от дневна с кухненски бокс, стълбищна клетка с площадка, сервизни помещения: баня с тоалетна и складово; Втори етаж: състоящ се от три спални с изход към тераса и сервизно помещение: баня с тоалетна, стълбищна площадка и коридор.
ОПИСАНИЕ : Имотът се намира на първа линия от брегоовата линия на СО Топола, на 150 м. От първокласен път Е-87 и главен път варна-Каварна. Намира се във вилната зона на с. Топола. Ограден е с масивна ограда от южната и източната страна, а от север и запад с метална ограда – мрежа. Около вилата са оформени бетонови пътеки с широчина 2,00м., незстроената площ е засята с райграс и цветя. Сградата е изградена по монолитен начин, на два етажа, с тераса на втория етаж. Вилата е с два обособени входа, в двора има лятна градина, барбекю и кладенец. Сградата е построена е през 2005г. – 2007г.

Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Каварна: договорна ипотека вписана под № 9, том І, дело № 109, вх.рег. № 175/29.01.2008г. до размера на сумата 182 106,49 евро.; възбрана № 43, том ІІ, вх.рег. № 3986/30.11.2009г.