Имоти

Къща с площ 79 кв.м., с. Нова Камена, общ. Тервел, ID: 906/21

Къща с площ 79 кв.м., с. Нова Камена, общ. Тервел, ID: 906/21

Цена 7840 лв.

Къщи и Дворни Места

Площ 79
Особености общинско дворно място
Срок на проданта 21.11.2022-21.12.2022
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

- ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 79кв.м.(седемдесет и девет квадратни метра), построено в общинско дворно място, находящо се в село Нова Камена, община Тервел, ул.“Дванадесета“№1 (едно), с площ 1480кв.м.(хиляда и четиристотин и осемдесет квадратни метра), с отстъпено право на стоеж, урегулирано в парцел XII- 86 (дванадесети за планоснимачен № осемдесет и шести), в квартал 30 (тридесети) по регулационния план на селото, при граници и съседи:север – улица“Дванадесета“, изток – улица, юг – УПИ XIII общ., запад – УПИ X – 85 и УПИ XI – 85
Описание: Имотът се намира на 350м. от центъра на село Нова Камена, отстоящо на 16,00км. от общински център град Тервел. В района са построени жилищни сгради за целогодишно обитаване. Дворното място е с лице на север към улица, с изход на главната улица за селото. Разположено е на равен терен с правоъгълна форма издължен в посока севрозапад – югоизток, оградено с оградна мрежа на колове от две страни. От север от към улица оградата е масивна. Сградата е ситуирана в северозападния края на дворното място, с лице на изток към улица, с масивни каменни основи, носещи тухлени и преградни стени, покрив скатен – дървена конструкция с цигли. Външна мазилка – циментова пръскана, дограмата е дървена единична, врати – дървени. Подът на много места е пропаднал, стени с пробиви и частично разрушени, Избата е с каменни стени, дървен таван, подът е трамбована пръст, самостоятелен подход към избено помещение. Сградата се състои от коридор и три стаи, няма информация за сервизно помещение.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел:
- възбрана вписана под №103, том 1, дв.вх.рег.1683 от 30.07.2021г. по настоящото изпълнително дело.