Имоти

Къща с площ 73 кв.м. и дворно място с площ 370 кв.м., гр. Генерал Тошево, ID: 2239/13

Къща с площ 73 кв.м. и дворно място с площ 370 кв.м., гр. Генерал Тошево, ID: 2239/13

Цена 32472 лв.

ул."Неофит Бозвели" №8, гр. Генерал Тошево

Къщи и Дворни Места

Площ 73
Срок на проданта 22.11.2022-22.12.2022
За контакт Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com

- недвижим имот, находящ се в гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, ул.”Неофит Бозвели” № 8, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 370 (триста и седемдесет) квадратни метра, урегулирано в парцел II-1375 (втори за планоснимачен номер хиляда триста седемдесет и пети), в квартал 49 (четиридесет и девети) по регулационния план на града, ведно с построените в него ЖИЛИЩЕ с площ от 73 (седемдесет и три) квадратни метра, ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩЕТО с площ от 24 (двадесет и четири) квадратни метра, КУХНЯ и ГАРАЖ с обща застроена площ 37 (тридесет и седем) квадратни метра и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ 12 (дванадесет) квадратни метра.
Описание: дворното място е разположено на равен терен, оградено и много добре стопанисвано. Незастроената площ е обработваема земя. Имотът е снабден с ел. и ВиК инсталации, има 2 външни чешми и овощни дръвчета. Жилищната сграда е едноетажна, масивна. Състои се от входно антре, масивно стълбище, три стаи, кухня и сервизно помещение. С локално парно на твърдо гориво. Сторена 1979 г., реновирана 2012 г. Пристройката е едноетажна масивна и се състои от коридор, стая кухня и сервизно помещение. Има самостоятелен вход откъм двора. Кухнята и гаража са със самостоятелни входове – за гараж от североизток откъм двор и ул.“Неофит Бозвели“. Строени са през 1983 г. Стопанската постройка е на запад от пристройката. Масивна е и включва три помещения – складово помещение, тоалетна и помещение за отглеждане на животни. Ползва се като склад.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Генерал Тошево: 1) Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана под № 46, том 1, дв.вх.рег. № 2123/29.04.2009 г. и 2) Възбрана, вписана под № 48, том 1, дв.вх.рег. № 920/24.03.2010 г.