Имоти

Дворно място с площ 780 кв.м. къща с РЗП 173.60 кв.м., с. Попгруево, общ. Тервел, ID: 1388/20

Дворно място с площ 780 кв.м. къща с РЗП 173.60 кв.м., с. Попгруево, общ. Тервел, ID: 1388/20

Цена 28368 лв.

ул."Осма" №2, с. Попгруево, общ. Тервел

Къщи и Дворни Места

Площ 173.60
Срок на проданта 02.11.2021-02.12.2021
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

недвижим имот, находящ се в село Попгруево, община Тервел, област Добрич, ул. “Осма” № 2, представляващ поземлен имот с площ 780 (седемстотин и осемдесет) квадратни метра, урегулиран в парцел І (първи) планоснимачен номер 100 (сто) в квартал 12 (дванадесет) по ПУП на с. Попгригорово, одобрен със Заповед № 35/18.08.1951г., при граници и съседи: улица парцел ХХV-кметство, парцел ХІV-100, парцел ХVІ-100, ведно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ 173,60 (сто седемдесет и три цяло и шестдесет стотни) квадратни метра, състояща се от: партер от две стаи, коридор, кухня, баня и гараж със застроена площ 86,80 (осемдесет и шест цяло и осемдесет стотни) квадратни метра, и етаж от четири стаи и коридор със застроена площ 86,80 (осемдесет и шест цяло и осемдесет стотни) квадратни метра, два броя стопански сгради с обща застроена площ 38 (тридесет и осем) квадратни метра.
Описание: имотът се намира в централната част на с. Попгруево. Дворното място е оградено от три страни с метална мрежа на колове. Имотът е снабден с ток и вода, има външна чешма с бетоново корито. Дворното място се стопанисва и обработва: астма пред къщата на метална конкрукция, овощни дръвчета, градинки с цветя и зеленчуци. Стопанските постройки са в процес на събаряне. Двуетажната къща е с масивни каменни основи, стени – тухлен зид, ж.б. плочи, покрив – дървен гредоред с цигли. Първият етаж, снабден с ел.-и ВиК инсталации, е с вход от запад и се състои от входно антре-коридор, две стаи, кухна, баня и гараж. Към сградата има топла връзка с гараж с вход през метална двойна врата. Вторият етаж има самостоятелен подход по външни стълби от запад. Състои се от коридор и четири стаи. Не се обитава, на места тапети свалени и зиронена мазилка, врати деформиране. Етажът се ползва като склад. Стопанските постройки – 2 броя, са паянтови и не се ползват по предназначение. Сградата в североизточния край на двора е съборена, а другата е в процес на премахване – демонтиран покрив и част от стени. По данни на собственика сградите ще бъдат заличени, няма да се строят нови.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: възбрана № 41, том І, дв. вх. рег. № 744/31.03.2021г., договорна ипотека № 28, том І дело 484, дв. вх рег. № 1416/15.05.2008г. до размера на 33000 лв.