Имоти

ДМА, обработваща линия за слънчогледово семе, с. Стефан Караджа, общ. Добричка, ID: 1095/20

ДМА, обработваща линия за слънчогледово семе, с. Стефан Караджа, общ. Добричка, ID: 1095/20

Цена 241218 лв.

с. Стефан Караджа, ул."Дунав" №2, общ. Добричка

Движими Вещи

Срок на проданта 02.11.2021-02.12.2021
За контакт Станислава Стефанова тел. 0894/746477 e-mail: sstefanova@luchiataseva.com

ДМА, представляващи обработваща линия за слънчогледово семе – един набор, включващ:
=> 1бр. Машина за калиброване и почистване, модел FJKH-1000, инвентарен номер 0001;
= > 2 бр. Машина за лющене/разделяне, модел TFKH -1200, инвентарен номер 0002;
= > 1бр. Мащина за разделяне, модел QLKIR-800, инвентарен номер 0003;
=> 1 бр. Цветен/фото сортировач, модел Color Sorter CF3, инвентарен номер 0004;
Описание:Изброените по-горе машини са монтирани в технологични звена, свързани конструктивно и технологично, обособявайки една производствена линия за почистване, калибриране, лющене, разделяне и сортиране на семената, която е в изправно техническо и физическо състояние .
Върху вещта са вписани следните тежести: Вписван особен залог под № 2015111901914 и №2016122900341 в ЦРОЗ, наложен запор на основание чл.26, ал.3 от ЗОЗ , във връзка с чл.12, ал.1 от ПУДЦРОЗМР.