Имоти

Дворно място с площ 539 кв.м. и къща с площ 80 кв.м., с. Дуранкулак, общ. Шабла, ID: 1177/19

Дворно място с площ 539 кв.м. и къща с площ 80 кв.м., с. Дуранкулак, общ. Шабла, ID: 1177/19

Цена 44801.89 лв.

ул."Втора" №13

Къщи и Дворни Места

Площ 80
Срок на проданта 07.05.2021-07.06.2021
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

Поземлен имот с идентификатор 24102.501.655 /две, четири, едно, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Дуранкулак, община Шабла, ул. “Втора” №13, с площ от 539 /петстотин тридесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предходен идентификатор: 24102.501.350, номер по предходен план: 265, 266, квартал: 33, парцел: XI, при съседи: 24102.501.654, 24102.501.657, 24102.501.656, 24102.501.621, ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 24102.501.655.1 /две, четири, едно, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, пет, точка, едно/ със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ведно с 50.01 /петдесет цяло и една стотни/ кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 24102.501.657 /две, четири, едно, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Дуранкулак, община Шабла, ул. “Втора” №13, с площ от 215 /двеста и петнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предходен идентификатор: 24102.501.350, номер по предходен план: 265, 266, квартал: 33, парцел: XI, при съседи: 24102.501.266, 24102.501.656, 24102.501.655, 24102.501.654, 24102.501.504, 24102.501.653.
Описание: Сградата е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин. Конструкцията на сградата се състои от стоманобетонови плочи, пояси, греди и колони, носещи тухлени зидове. Покривната конструкция е дървена, покрита с изолация и покривни битумни плоскости. Стени-тухлен зид с изолация от вън и вътре, външна минерална мазилка с цвят син. Външно по зидове на Н=0,30 м. има облицовка от каменни плочи. Дограма-РVС на прозорци и външни врати, вътрешни врати-дървени. В сградата има ел.инсталация и ВиК. Разпределението е следното: входно предверие, дневна и трапезария с кухненски кът в едно и веранда на югоизток, две спални и сервизно помещение. Подът във всички стаи е ламинат, стени и таван-гипскартон с латекс, врати MDF, не е монтирано кухненско обзавеждане, ВиК инсталация на изводи. Сервизното помещение се състои от умивалня и баня с тоалетна в едно, с под-теракот, стени-фаянс до горе, таван-окачен. В банята е монтирано санитарното обзавеждане и душ кабина. От дневната има изход към верандата на югоизток към двор с площ от 15 кв.м. по измерване с под бетон, дървена конструкция-дървени колони и дървен гредоред, покрит с платна битумни плоскости. Сградата е снабдена с ел. и ВиК инсталации, отпадните води се отвеждат в септична яма. Година на строителство 2006-2011г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Каварна, акт №149, том 1, дв.вх.рег.№3926/21.07.2006 г. за сумата от 102 000 евро, подновена с акт №213, том 1, дв.вх.рег.№1652/12.07.2016 г., Възбрана вписана в СВ – гр. Каварна, акт №8, том 2, дв.вх.рег.№2876/14.12.2015 г. по настоящото изпълнително дело.